dinledim yeri
göğü
suyu dinledim
dinledim geceyi
gündüzü dinledim
geçmişi
şimdiyi
geleceği dinledim
herbiri bir ağıt
herbiri bir çığlık
yer acı
gök acı
su acı
fısıldadım
ver şifayı ey şaman
fısıldadı
insan olmuş
insanın hançeri
kül şifa olsan
hançer seni içer mi

yücelbinici
201509220125