kitap

MEDİKAL KURTARMACININ TEMEL DAĞCILIK VE KAMPÇILIK EL KİTABI

ACAT Yayınları, 324 Sayfa

Birinci Basım: Aralık 2011, 5.000 Adet

Sevgili ekip arkadaşlarım;

Günümüzde toplumların gelişmişlik düzeyleri ne olursa olsun, varlıklarını ve güçlerini koruyabilmelerinin en önemli nedeni geleceği görebilmek ve gelecekteki riskleri daha en başından tespit ederek, gerekli tedbirleri alabilmektir.

Elbette zaman zaman öngörülemeyen olağandışı durumlarla karşı karşıya kalınacaktır. Fakat ülkemiz için doğal afet ve krizlerle karşılaşma ihtimali hemen her ülkede olduğu gibi bir öngörüden çok, mutlak bir gerçekliktir.

Yaşanma ihtimali bu kadar yüksek olan olağandışı durumlara gerekli sağlık müdahalesini yapabilmek için, ambulans ekipleri veya rutin sağlık hizmeti veren sağlık personeli eğitimleri nedeni ile yeterli olmayacaktır.

Medikal kurtarma ekipleri, yaşanabilecek afet ve kriz hallerinde veya gündelik hayat içerisinde ambulans ekiplerinin ulaşamadığı ve medikal yardım götüremediği ( göçük, enkaz, dağ, deniz, kar, CBRN-E, vb. ) ortamlarda bulunan vakalara müdahale edebilmek amacı ile kurulmuşlardır.

Afet ve kriz yönetimi personeli ve medikal kurtarma uygulamaları ile acil medikal yardımı vakaların bulunduğu noktadan başlatarak, hayat kurtarmak ve kalıcı sakatlıkların önüne geçebilmek maksadı ile görev yapmakta olan medikal kurtarma ekiplerinin kampçılık, göçük, enkaz, dağcılık, dalış, kayak, CBRN-E, hava, deniz, kar ve kara ambulansları konularında özel eğitim programlarından geçmesi gerekmektedir.

Elbette acil durum yönetimi ve medikal kurtarma konularında çalışacak olan personelin eğitimini almak zorunda oldukları konular sayılanlarla sınırlı değildir.

Kuşkusuz, afet ve kriz yönetimi ve Medikal Kurtarma Ekiplerinde görevlendirilecek personelin alması gereken eğitim, sıklıkla katılacağı uluslar arası operasyonlarda ülkemizi temsil edeceği gerçeği de dikkate alınarak, uluslar arası akademik standartlara uygun sertifikasyona sahip olmak zorundadır.

Başlangıç olarak, çoğunlukla tesis veya bina olanaklarının olmadığı yerlerde görev yapacak, zor doğa ve kamp koşullarında yaşamak zorunda kalacak olan afet ve kriz yönetimi personeli ile medikal kurtarma personelinin ihtiyaçları doğrultusunda, elinin altında temel dağcılık ve kampçılık alanında çok derinlikli olmasa da böyle bir bilgi notunun bulunmasında yarar gördük.

Bilinmelidir ki bu kitap, konuyla ilgili uzman ve yetkili eğitici kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak olan eğitim olmadan, içerdiği konularla ilgili uzmanlaşma ve / veya yetki sağlayamaz.

Bu nedenle mutlaka kitapta yer alan konularla ilgili uluslar arası geçerliliğe sahip eğitim verme yetkisi bulunan kişi, kurum veya kuruluşlardan profesyonel bir eğitim almalısınız.

Bu kitabı hazırlamakla, sağlık hizmetlerinde afet ve kriz yönetimi ile medikal kurtarma hizmetlerinin gelişmesi için aklıyla, yüreğiyle, maddi, manevi her türlü fedakarlığı yaparak emek sarf etmekte olan onlarca kişiden biri olarak ulusal emek denizimize bir damla da ben ekleyebildiysem ne mutlu bana.

Eğer bir değer ifade ediyorsa, bu kitabı yaşadığımız afetlerde hiç düşünmeden ve hiçbir karşılık beklemeden olay yerine koşan fedakar beyaz ordumuz, sağlık personelinin isimsiz kahramanlarına ithaf ediyorum.

Bütün sağlık çalışanlarına, sevgi ve saygılarımla.

Yücel BİNİCİ