TAYF yok’a şiirler

Karga Yayınları. 120 Sayfa

Birinci Basım: Ağustos 1992, 3.000 Adet.

 

İnsani güzelliklerin hızla yok olduğu / yok edildiği ve hüviyetlerinde ne yazarsa yazsın, yarattıkları nesnel değerlere paraperestçe iman eden insanların, kendi soylarını yok etme çabasının hızla ulaşacağı son noktaya gittiği bir dönemde bir şeyler yapmak düşüncesi benden, yani fiziksel yanımdan daha çabuk büyüdü.

Ve ben bir damlayım şimdi denize koşan. Düşünsel kirlenmeye ve bozunmaya dur demek için bir bütünüz şimdi.

Ve bu yolda şiir; felsefedir, psikolojidir, sosyolojidir. Hatta bütün dinlerin ve kültürel bilimlerin, beynin ve yüreğin bileşenidir benim için.

yücelbinici