Empatik Liderlik

Günümüzde, takım çalışması, işbirliği ve karşılıklı dayanışmaya ihtiyaç duyulur, yani iyi bir lidere sahip olmak çok önemlidir. Ancak, burada bahsi geçen herhangi bir lider değil. Şirketler, liderlik, özellikle de empatik liderlik yeteneğine sahip bireylerin büyük sorumluluklar gerektiren pozisyonlarda yer almalarını talep ediyorlar.

Peki empatik liderlik diğer liderlik türlerinden tam olarak nasıl farklık gösterir? Bu şekilde öncülük etmeyi öğrenebilir miyiz yoksa bu, doğuştan gelen bir yetenek midir? Bu makalede, bu soruların yanıtlarına yer verdik.

Empatik liderlik nelerden oluşur?

Liderlik, bir grup insanı ya da bir organizasyonu yönetme yeteneğidir. Bir lider, ulaşılması hedeflenen bir vizyon oluşturmalıdır. Ayrıca, ekip üyelerini bu ortak hedef üzerinde çalışmaya motive etmeli ve aynı zamanda farklı grup üyeleri arasında yaşanan iç çatışmaları çözmelidir.

Bununla birlikte, tüm liderlerin ortak özellikleri olmasına rağmen, farklı liderlik türleri de vardır. Bunlardan bazıları, grup ihtiyaçlarının önüne kişisel çıkarlarını koyarak hareket etmeyi içerir. Bazıları manipülatif taktikler kullanırken, diğerleri küstahça ve narsist eylemlerde bulunur.

Öte yandan, empatik liderlik uygulayan bir kişi kendisini başkalarının yerine koyabilir. Empatik liderler de pazarın ve tüketicilerin ihtiyaçlarını anlamaya çalışır. Bunu yaparak, her müşteriye tam olarak neye ihtiyacı varsa onu temin edebilirler.

Empatik bir lider, ekibin geri kalanıyla etkili bir şekilde iletişim kurabilir ve onlara neyin gerekli olduğunu söyleyebilir. Onları verilen işi yapmak ister biz vaziyette bırakacak şekilde ekiple iletişim kurabilir. Ekip üyeleri, şirket veya grubun hedeflerini kendi hedefleri gibi benimsemelidir.

Empatik liderlik yeteneği nasıl gelişir?

Araştırmalara göre, empatik lider olmak isteyen bir kişi beş temel beceriyi geliştirmelidir: empati, coşku, sıcaklık, sakinlik ve sınırları belirleme yeteneği. Gelin bunların her birine ayrı ayrı bir göz atalım.

Empati

Empatik bir liderin kendisini başka bir kişinin yerine koyabilmesi gerektiği açıktır. Bununla birlikte, empati, karşı tarafın rasyonel bir düzeyde ne düşündüğünü anlamadan ibaret değildir. Empatik liderlik becerilerini geliştirmek isteyen biri, bir eylemin ekibinin bütün üyelerini nasıl etkileyeceğini anlamak zorunda kalır.

Birçok insan için, bu azımsanacak bir yetenek değildir. Bununla birlikte, yapılan en son araştırmalar, çoğu insanın empati yeteneğini geliştirmesinin kesinlikle mümkün olduğunu göstermektedir.

Coşku

Başarılı bir empatik lider, ekibini motive etme ve onlara ilham verme yeteneklerine sahiptir. Bunun nedeni, öncülük etme biçimlerinin, meslektaşlarını verilen görevleri tamamlamaya zorlamakla hiçbir ilgisi olmamasıdır. Daha ziyade, iyi bir lider, insanların kendilerine verilen sorumlulukları yerine getirmeleri için onlara ilham ve motivasyon kaynağı olur.

Bunu başarmak için, empatik liderlik becerilerine sahip bir kişi, söyledikleri, önerdikleri ve yaptıkları şeylere enerji ve tutkularını koyabilir. Bunu da, meslektaşları için bir rol modeli olacak şekilde yapar.

Sıcaklık

Bu tarz bir lider kendini başkalarının yerine koyabildiği için, olası problemler karşısında çözüm sunma kabiliyeti de gelişmiştir. Ve ortaya attığı çözümler hassas, adil ve aynı zamanda insanların bireysel koşullarına uyum sağlayabilir niteliktedirler.

Bu, işe arkadaş edinmek için gittikleri anlamına gelmez. Aksine, son derece içten ve bir insanın meslektaşlarıyla ilişki kurabilmesi için sıcak olması gerektiğini bilen bireylerdir. Bu yakınlık, lideri, bir grubu etkilemesi gereken olumlu tutumları destekleyebileceği ayrıcalıklı bir konuma yerleştirir.

Sakinlik

Empatik lider, karmaşık, duygusal ya da stresli koşullar altında sakin kalabilmelidir. Ekibine etkili bir şekilde öncülük etmek için onlara örnek olmak zorundadır. Bu nedenle, meslektaşlarının kendisinin dürtüsel yanlarını görmelerine izin verirse onların saygısını kaybedebilir.

Sınırları belirleme yeteneği

Empatik bir lider olmak isteyen bir kişinin ustalaşması gereken son beceri, kişisel ve profesyonel sınırlar oluşturma yeteneğidir. Ekip üyelerinin geri kalanını anlayabilmesine rağmen, iyi bir empatik lider, gerektiğinde kendisini nasıl konumlandırması gerektiğini ve meslektaşlarıyla arasındaki mesafeyi nasıl koruyacağını bilmelidir.

Aksi takdirde, lider artık lider olmaktan çıkmış gibi görünebilir. Grup üyeleri, lideri onlardan biri olarak görmeye başlayacak ve lidere olan saygılarını kaybedecektir. Bu nedenle, empatik liderlik yeteneğini geliştirmek isteyen bir kişinin kararlılıkla iletişim kurmayı iyi becermesi gerekir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynakça 

  • Mahsud, R., Prussia, G., & Yukl, G. (2010). Leader empathy, ethical leadership, and relationsoriented behaviors as antecedents of leaderî¸ member exchange quality. Journal of Managerial Psychology. https://doi.org/10.1108/02683941011056932
  • Kellett, J. B., Humphrey, R. H., & Sleeth, R. G. (2002). Empathy and complex task performance: Two routes to leadership. Leadership Quarterly. https://doi.org/10.1016/S1048-9843(02)00142-X
  • Wolff, S. B., Pescosolido, A. T., & Druskat, V. U. (2002). Emotional intelligence as the basis of leadership emergence in self-managing teams. Leadership Quarterly. https://doi.org/10.1016/S1048-9843(02)00141-8

Kaynak: https://aklinizikesfedin.com/empatik-liderlik/