bir yıla ağıt

bir yılı daha kana bulayıp gözyaşı ile yıkadık
bir yılı daha çocuklara tecavüzle süsledik
bir yılı daha yüzyılın davalarıyla adliyeye yolladık
bir yılı daha yakarak yıkarak lime lime ettik

dev aynasında gördük bir yılı daha
çirkeftik çirkefe buladık bir yılı daha
sultan olduk kölelerle sardık bir yılı daha
cahilin eliyle karanlığın tacı yaptık bir yılı daha

ümitle karşıladık küfürle yolluyoruz bir yılı daha
ümitle karşılıyoruz küfürle göndereceğiz bir yılı daha
kutlamaya can atıyoruz can vereceğimiz bir yılı daha
farkında mısınız ölüyoruz bir yılı daha

haydin kutlamaya
aydını kutlamaya
cahili kutlamaya
sahibi kutlamaya
köleyi kutlamaya

yücelbinici