bargep

NEDEN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ

Günümüzde toplum yöneticileri, kamu sektöründe çalışan yöneticiler, kamu hizmeti planlamacıları, özel sektör yöneticileri ve planlamacıları hatta pazarlamacılar gibi onlarca meslek grubu ile liste daha da uzatılabilir, fakat kısaca söylenmesi gereken şudur, hayatta hiçbir alan yoktur ki orada istatistik olmasın.

Hak verirsiniz ki elinizde sağlam, güvenilir, ayrıntılı, net ve sağlıklı bilgi yoksa ne içinde bulunduğunuz durumu doğru ve sağlıklı algılayabilirsiniz ne de davranışınızı ve davranış önceliklerinizi belirleyebilirsiniz.

Bir başka deyişle, Belediyemiz bünyesinde bulunan hizmet birimlerinin görevlerini yaparlarken hizmet planlaması, hizmet akışı ve durum değerlendirmesi aşamalarında kullanabilecekleri ayrıntılı, net ve sağlıklı bir veri tabanına sahip olmaları bilindiği üzere vazgeçilemez bir zorunluluktur.

Tabiidir ki toplanacak olan istatistik veriler ve kamuoyu yoklamalarına ait sayısal değerler bir yandan ilgili birimlerde analizlenip, yorumlanarak planlamalara yansırken diğer yandan merkezi bir veri bankasında depolanarak işlenecek, analizlenecek, yorumlanacak ve genel hizmet önceliklerinin saptanması sırasında ve planlamaları aşamasında kilit rol oynayan veri tabanını oluşturacaktır. Elde edilen bu veriler alt birimlerin denetiminde de yöneticilere büyük kolaylıklar sağlayacaktır.

Kısacası kurum olarak, toplanması gereken verilerin belirlenmesi, veri toplamada kullanılacak formların oluşturulması, verilerin toplanması, toplanan verilerin elektronik ortama aktarılması, işlenmesi, analizlenmesi, yorumlanması ve yöneticilere hazır, özet ve güncel bilgi olarak sunumunun yapılması işlerini yapmak üzere her belediye bünyesinde acilen bir Araştırma Geliştirme Merkezinin oluşturulması gerekmektedir.

Bu noktadan hareketle, tüm il ve ilçe belediyelerine, projenin gerçekleştirilmesi için gereken proje yönetimi ve danışmanlığı hizmetlerini de sağlayabileceğimizi belirterek, bu projeyi teklif ediyoruz.

Yücel BİNİCİ