İlk defa araştırmalar normal bir epilepsi ilacının Alzheimer hastalarındaki bozulmuş beyin aktivitesini normalleştirebildiğini göstermiştir. Tedavisi olmayan bu hastalık 65 yaş üstü insanların 1/10’unu etkilemektedir. Bu bakımdan çalışma umut vaat eden sonuçlar verdi.

Alzheimer hastaları çok yüksek epilepsi olma riski ile bilinirler, ancak büyük çoğunluğu fark edilebilir semptomların hiçbirini yaşamaz. Fakat araştırma böyle hastaların çoğunda beyin aktivitesinin nöbet geçirir gibi davranmasının hala saptanamaz bir şekilde devam ettiğini ve muhtemelen hastanın bilişsel semptomlarından bazılarının başlangıcı olduğunu gösterdi.

Bu yüzden Harvard Tıp Fakültesi’nde Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi’nden (BIDMC) bir grup bilim insanı Alzheimer’ı ilerlememiş hastaların beyin aktivitelerinde herhangi bir etki olup olmadığını görebilmek için nöbet karşıtı ilaç tedavisine döndüler.

Söz konusu ilaç çoğunlukla epilepsi hastalarının nöbetlerini tedavi etmede kullanılan ilaç olan levetirasetam (kısaca LEV) daha önce Alzheimer hastası farelerde test edildi ve bu ilacın beyin aktivitesini normalleştirdiği ve hatta bazı bilişsel eksiklikleri giderdiği görülmüştür.

Geçmiş çalışmalarda düşük doz LEV kullanımının “amneztik hafif bilişsel bozukluk” (Alzheimer için bir risk faktörü olarak bilinen hafıza kaybı) olan çoğu insanda hafızayı geliştirdiği görülmüştür.

Şimdi araştırmacılar ilacı asıl Alzheimer hastalarında test ettiler ve uygulanabilirliği çok düşük olan bir çalışma olmasına rağmen sonuçlar gayet umut vericiydi.

Nörolog Daniel Z. Press ve arkadaşları yeni Alzheimer teşhisi konulmuş 7 hastada LEV ilacının tek bir dozunun etkilerini ölçtüler.

Çift kör bir çalışma oldu ve tüm hastalar üç enjeksiyonu da (İlacın küçük bir dozu, yüksek dozu ve plasebo) aldılar.

Her bir enjeksiyondan önce ve sonra hastaların nöbetin belirli semptomları yokken bile beyinlerindeki bozulmuş elektrik aktivitesini tespit etmek amacıyla elektroansefalogram (EEG) çekildi.

Hastalar ayrıca Alzheimer hastalığının etkilediği hafıza, dil kabiliyetleri ve yürütücü işlev gibi çeşitli kabiliyetleri ölçmek amacıyla standartlaştırılmış bilişsel testler aldılar.

Hastalar LEV’in yüksek dozunu aldığında, Alzheimer hastalarında tipik olan, ilacın uygulanmasından önce tespit edilen anormal beyin aktivitelerinin azaldığı görüldü.  Ancak bilişsel testlerde bir gelişme olmamıştı.

Şunu belirtmek gerekir ki araştırmacıların Alzheimer olmayan kontrol grubu yoktu ve onların da belirttiği gibi bu çalışma “Bizi aynı etkilerin sağlıklı yaşlılarda da görülüp görülmediğine karar vermekten alı koyuyor.”.

Ancak bu ilacın sağlıklı kişilerde EEG düzenini değiştirmediğini gösteren geçmiş çalışmalar mevcuttur. Uzun zaman dilimleri boyunca hastaların daha küçük dozlarla nasıl üstesinden geldiğini görebilmek için ilacın dozunun da derinlemesine incelenmesi gerekecektir.

Bilim insanları makalelerinde “İlacın potansiyel uzun süreli yararlarını daha iyi anlatabilmek için ilacın devamlı alımı gerekli olurdu.” diye belirttiler.

Ancak küçük numune boyutu ile ve diğer kısıtlamalarla, ilacın etkileri o kadar umut verici görünüyor ki araştırmacılar şimdi Alzheimer’ın tedavisi olarak LEV’in potansiyelini araştırmak için daha geniş bir çalışmanın gerektiğini düşünüyorlar.

Press “Bu çalışma da ilacın tek bir dozundan sonra bilişsel işlevde bir gelişme görmememiz ilginç bir noktadır. İlacı geniş ölçüde kullanmak için çok erken ancak biz daha büyük ve uzun bir çalışma için hazırlanıyoruz.” dedi.

Bir epilepsi ilacı Alzheimer semptomlarını görülebilir kılarak bir tedavi seçeneği olsun ya olmasın, on yılı aşkın çalışmalar yapan bilim insanları kesinlikle bu hastalıkla mücadelede gelişme gösterdiler.

Geçen sene başka bir araştırma timi beyindeki biriken zehirli proteinleri temizleyebilecek bir ilaç konusunda umut verici sonuçlar aldılar. Bu tedavi şu an sonuçları 2020’de beklenen geniş çaplı bir çalışmada inceleniyor.

Ve geçen hafta, bilim insanlarının Alzheimer hastalığına sebep olan önemli proteinlerden birini yakından inceleme şansları oldu. Tau proteininin moleküler yapısını haritalandırmak bunu hedef alacak yeni ilaçları üretmek için önemli bir adımdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: “A Common Epilepsy Drug Can Fix Abnormal Brain Activity in Alzheimer’s Disease” Signe Dean http://www.sciencealert.com/a-common-epilepsy-drug-can-fix-abnormal-brain-activity-in-mild-alzheimer-s-disease

“Epilepsi İlacı Alzheimer Hastalarının Anormal Beyin Aktivitesini Düzeltiyor!” Şule Selçuk https://www.bilimtreni.com/epilepsi-ilaci-alzheimer-hastalarinin-anormal-beyin-aktivitesini-duzeltiyor/