Neil Howe ile William Strauss, her 80 ila 90 yılda bir dünyanın büyük bir krizden geçtiğini öne süren bir teoriyi ortaya attı. İlginçtir ki 1990 yıllarında, 2020’de bir kriz olacağını tahmin etmişlerdi.

Neil Howe 90’lı yıllarda ortaya çıkan Strauss-Howe nesil teorisi adındaki teorinin yaratıcılarından biridir. Bu teori son zamanlarda epey bir ilgi görmeye başladı. Bunun sebebi ise ekonomist ve nüfusbilimci Howe’nin ABD’nin 2020’de yaşayacağı krizi tahmin edebilmesiydi.

Bu tahmin Howe’nin araştırmaları sırasında fark ettiği tarihsel bir döngüye dayanıyordu. Meslektaşı William Strauss ile birlikte, ABD ve diğer ülkelerdeki önemli değişimlerin nesil değişimleriyle yakın bir bağlantısı olduğunu keşfettiler. Her jenerasyonu 20-23 yıllık bir zaman aralığına göre hesapladılar.

Strauss-Howe nesil teorisine göre, çoğu ülke her dört jenerasyonda bir belirleyici bir değişimden geçer. Hesaplamalarına göre bu süreç yaklaşık 80 ila 90 yıllık döngüleri kapsıyor. Bu dönem tamamlandığında ise sosyal ve politik yapılanmalarda radikal değişimler gerçekleşiyor.

“Arketiplerin bu döngüden geçmesinin bir sebebi, her genç neslin gücü elinde tutan orta yaşlı nesilde gördüğü eksiklikleri telafi etme ya da düzeltmeye çalışmasıdır. Boomer jenerasyonunun (değerlere, bireyselliğe ve iç dünyaya odaklanan nesil) yetiştirdiği neslin Y jenerasyonu (icraatlara, topluluk anlayışına ve kurumsal hayata odaklı bir nesil) olması hiç de şaşırtıcı değil.”

– William Strauss

Strauss-Howe Nesil Teorisi

Neil Howe’nin ilk çalışmaları Generations (Jenerasyonlar) adlı kitabında 1991’de yayınlanmıştı. Ancak Howe ile Strauss, nesil teorisini 1997’de yayınlanan The Fourth Turning (Dördüncü Dönemeç) adındaki kitaplarında anlattılar. Bu kitapta 2020 yılındaki krizle ilgili birçok tahminleri yer alıyor.

Çalışmalarında nesil döngülerinin şu önemli tarih olayları ile çakıştığını gösterdiler: Muhteşem Devrim, Amerikan Devrimi, Amerikan İç Savaşı, 2. Dünya Savaşı ve Büyük Buhran.

Dört jenerasyon tipi

Neil Howe ile Strauss dört farklı jenerasyon tipini ortaya attı. Bunların hepsi belli bir arketipe denk düşer. Her döngüdeki ilk “dönemeç” ya da ilk jenerasyon, araştırmacılara göre bahar ayı olarak tanımlanır. Bu, büyük bir krizin sonrasında gelen jenerasyondur.

İlk dönemeç, güçlü kurumları olan ve azimli bir kolektif kalkınma anlayışına sahip sistemli toplumların yolunu açar. Burada bireyselliğe yer yoktur. Bunun yerine, “çoğunluk kuralları” zihniyetinin şekillendirdiği bir kültür vardır. Howe ile Strauss buna sessiz jenerasyon adını veriyor.

İkinci dönemeç ya da ikinci jenerasyon ise yazdır. Bir önceki neslin tamamen zıttına giden bir tutum sergiler. Bireyselliğe son derece önem verilir ve bu jenerasyona ait insanlar daha önceki normlara adapte olmakta güçlük çeker.

Bu oldukça tutkulu ve yaratıcı bir jenerasyondur. Bu özellikleri sayesinde kültürel ve değer yargılarında önemli değişimlerin önünü açıyorlar. Bu jenerasyona ait insanlar toplumda dini değişimleri uyandırıyor. Ayrıca birçok farklı alandaki “uyanışların” da önünü açıyor.

Sonbahar ve kış jenerasyonları

Üçüncü dönemeç ise sonbahardır. Burada ikinci dönemeçteki bireyselcilik sorumsuz bir hal almaya başlar. Bunun sonucunda da toplum ya da kolektif olma anlayışından eser kalmaz. Teorinin yaratıcıları bu jenerasyonu kinizm ve kötü davranışlar üzerinden tanımlıyor.

Üçüncü jenerasyona ait insanlar bireyselciliği en üst seviyede yaşar. Bu şekilde eşitsizlik ve adaletsizliğe dayalı sorunlar patlak verir. Vatandaşlık vazifesine olan bağlılıkları son derece düşük olan bir nesildir. Hepsinden de öte, önceliklerinde en üste bireysel özgürlüğü koyarlar.

Dördüncü jenerasyon ise kıştır. Bu, büyük politik ve sosyal krizlerin meydana geldiği zamandır. Bu jenerasyon vatandaşlık kimliğini ve toplum olma değerini yeniden keşfeder. Howe ile Strauss bu döngünün genelde savaşlara ya da silahlı çatışmalara gebe olduğuna inanıyor.

Strauss-Howe nesil teorisi 2020’de radikal bir dönüşüm öngörüyor

Strauss-Howe nesil teorisi, tarih boyunca olanları temel alarak bu döngüleri tanımlıyor. Özellikle de ABD’de ve aynı zamanda Doğu Avrupa ile Güney ve Doğu Asya’da da. Hatta 2. Dünya Savaşından beri tüm dünyanın benzer değişimlerden geçtiğini iddia ediyorlar.

Howe ile Strauss, hükumetten daha fazlasını yapmasına dair radikal taleplerin önümüzdeki birkaç yıl içinde gittikçe artacağını öngörmüş; radikal muhafazakârlığın gücünü kaybedeceğini de. Bu durum sosyal konulara karşı daha fazla duyarlı olan alternatiflerin de yolunu açacaktır.

Sonuç olarak, Neil Howe dünyanın dördüncü dönemecin ikinci yarısına çoktan geldiğine inanıyor. Eğer Strauss ile birlikte haklı çıkarlarsa bizim için ufukta büyük değişimler görünüyor demektir.

Ayrıca büyük çapta silahlı bir çatışmanın olasılığından da bahsetmişlerdi. Strauss-Howe nesil teorisine bakacak olursak, önümüzdeki birkaç yılda radikal değişimler göreceğiz demektir. Teorilerinin ne kadar başarılı olduğunu çok yakın zamanda öğreneceğiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynakça
Howe, N., & Strauss, W. Millennials Rising: la próxima gran generación.
Kaynak: “Strauss-Howe Nesil Teorisi Nedir?” https://aklinizikesfedin.com/strauss-howe-nesil-teorisi-nedir/