Mevcut araştırma ile araştırmacılar şehirlerdeki gece ışıklandırmalarının, bahsi geçen iki kanser türünün gelişimini etkileyip etkilemediğini anlamaya çalıştı.

Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) öncülüğünde gerçekleştirilen uluslararası bir ekip tarafından yürütülen yeni bir araştırmaya göre, gece led ışığa maruz kalmanın meme ve prostat kanseri geliştirme riskinin yüksekliği arasında bir bağıntı olduğu rapor edildi. Beyaz LED kaynakların büyük çoğunluğu tarafından yayılan mavi ışık, görülebilir ışık tayfında yer almakta ve özellikle tablet veya telefon gibi elektronik enstrümanlardan yayıldığı da bilinmektedir. Araştırmanın sonuçları ise Environmental Health Perspectives‘te yayımlandı.

ISGlobal araştırmacısı ve araştırmanın koordinatörü Manolis Kogevinas, Dünya Sağlık Örgütü WHO’nun International Agency for Research on Cancer (IARC) adlı kanser araştırma ajansının insanlar için muhtemel karserojen (kanser yapıcı) olarak gece çalışanların gece vardiyasını dahil ettiğini belirtiyor. Yine geceleri yapay ışığa maruz kalmak ile, sirkadiyen ritim bozuklukları, meme ve prostat kanseri arasında bir korelasyon bulunduğunu gösteren verilerin mevcut olduğunu da öne sürüyor.

Mevcut araştırma ile araştırmacılar şehirlerdeki gece ışıklandırmalarının, bahsi geçen iki kanser türünün gelişimini etkileyip etkilemediğini anlamaya çalıştı. Araştırmanın yazarlarından, Kanada Sherbrooke’taki CÉGEP’te fizik profesörü olan Martin Aubé’ya göre, şiddeti ve dalga boyuna bağlı olarak yapay ışıklar, özellikle de mavi spektrum içinde olanlar, melatonin üretimini ve salınımını düşürüyor.

Araştırmada, İspanya’nın 11 farklı bölgesinden 20 ila 85 yaşları arasındaki 4.000’den fazla bireyin tıbbi ve epidemiyolojik verileri üzerinde analizler gerçekleştirildi. Kişisel anket ve sorular yolu ile iç mekan yapay ışık maruziyetleri değerlendirilen katılımcıların yanı sıra, Uluslararası Uzay İstasyonu tarafından çekilmiş Madrid ve Barselona şehirlerinin gece görüntüleri araştırmada veri olarak yerini aldı.

İki şehir için de elde edilen veriler üzerinden ulaşılan sonuçlar, katılımcılardan; daha yüksek seviyede mavi ışığa maruz kalanların 1.5 ila 2 kat meme ve prostat kanseri geliştirme riski gösterdiği ortaya koydu. Burada karşılaştırma yapılan grup ise çok daha az seviyede yapay mavi ışığa maruz kalanlardan oluşuyor.

Araştırmanın başyazarı Ariadna García, ulaşılan artan kanser riski sonuçlarının mavi yapay ışık ile istatistiksel olarak da olsa ilişkilendirilebilmesinin toplum sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekiyor.

Anlık ışık sensörlerinin kullanıldığı daha bireye dayalı ve kişisel incelemelerin yapıldığı yeni araştırmalara ihtiyaç duyulacağını belirten araştırmacılar aynı araştırmaların daha genç insanlarda yapılması ile maruz kalınan ekran ışıklarının da gerçek anlamda bir kanser risk artışına sebep olup olmadığının anlaşılabileceğini öne sürüyorlar.

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: BilimFili.com ”Geceleri Mavi Işığa Maruz Kalmanın Meme ve Prostat Kanserine Etkisi”

https://bilimfili.com/geceleri-mavi-isiga-maruz-kalmanin-meme-ve-prostat-kanserine-etkisi/