“var”ın kaygısı vardır
“hep”in kendini yakan ateşi,
“hiç”in hepten büyük serveti vardır,
“yok”tan küçük kütlesi…

yücel binici