uyanış

ham meyveydim dalımdaydım olmamış keskin bir kılıçtım
binlerce yıl dolaştım yerde gökte suda düşman bulamadım
dünü de bugünü de kurban verdim yarın için beni esir aldım
gördüm benden uzun gölgemi anladım ki düşman ben idim
derin uykuya tutsaktım ben ömrümde özgür bir kayıptım
bir baykuştan öğrendim de okumayı uzun uzun uyandım

yücelbinici