bir dokunsanız bin kanat sesi işitecektiniz
hep uçmaya hazırdık
                                ama hiç dokunan olmadı

kuluçkaya yatmış gibiydi hep içimizdeki kuş
ama hiç kalbimiz çatlamadı
                       zaman öyle kalleş ki
                                     uçmayı hiç hatırlatmadı

yücelbinici