BİLGELİK DERSLERİ

BİLGELİK DERSLERİ . 48

Sokrates’in Üç Filtresi

Ünlü ve aksi filozof Sokrates bilginliği, farklı çalışan zihni ve otoriteyi sorgulayacak cesareti ile saygıdeğer bir ün yapmıştı.Yazının tamamını oku