ÇEVRESEL KORUNMA

AĞIR ÇEKİM KIYAMET

Ends of the World kitabından alınan bu parçada Peter Brannen, büyük soy tükenişi olaylarını (birden çok canlı türünün soyunun aynı zaman aralığı içinde tükenmesi) ve sıcaklık artışlarının dünya nüfusunun tümü için Yazının tamamını oku