Sıradanlığa bağımlılık hakkında konuştuğumuzda, bugün birçok erkek ve kadın için geçerli olan bir metafordan bahsediyoruz. Karşılığında gereksiz onay almak için sosyal zorunluluklara uyma saplantısı ile ilgilidir.

Günümüzde “normallik” kelimesi güçlü bir anlam kazanmıştır. Bir kavramdan daha fazlası, mevcut dünyanın bir mantrası haline gelmiştir. Ancak birçok düşünüre göre normal olma ve bir şeyler bozulduğunda normale dönme arzusu sıradanlık ile enfekte olmuştur.

Birçok kişinin, en iyi yer olduğunu düşündükleri için “merkez” konumda olma konusunda gerçek bir takıntısı var. Yine de, merkez bir denge durumu değil, genellikle sıradanlığın yaşadığı gri bir yerdir. Çok değil, az değil, ne burada ne de orada. Bu tam olarak bazılarının “normallik” dediği şeydir.

Aslında, “normal” kalmaya o kadar çok ilgi var ki, bazen bir saplantı haline geliyor ve sıradanlığa yol açabiliyor. “Herkes gibi olmak”, sürüden çok uzaklaşmamak, herhangi bir şekilde farklı olmak demektir. Yani kurallara uyarsınız ve düzensizlik trend olmadıkça düzenin dışına çıkmazsınız.

“Hepimiz anonimliğe doğru yürüyoruz, sadece sıradanlar biraz daha erken varıyor.”
Jorge Luis Borges

“Normal” ve sıradanlık

Sıradanlık, insanların ne çok iyi ne de çok kötü olmasına yol açar. Aşırı övgüye değer bir şey yapmazlar, ama aynı zamanda önemli ölçüde yıkıcı bir şey de yapmazlar. Eski zamanlarda, bundan aurea mediocritas veya “altın orta” olarak bahsederlerdi.

Epikürcüler, aşırılıkların acıya yol açtığını düşündükleri için bunu arzu edilir buldular. Bununla birlikte, şu anda sıradanlık, sadece orantılara ulaşmak için gerçekliğin yönlerini düzenleme çabası değildir. Aslında, ortak olarak anlaşılan “normal”i idealle eşitleyen bir tutumdur.

José Ingenieros, El hombre mediocre (Sıradan Adam) adlı kitabında, sıradanlığı tanımlayan şeyin büyük idealler oluşturamamak ve onlar için savaşamamak olduğunu iddia eder. Bu filozofun atıfta bulunduğu idealler, kültürün dayattığı idealler değil, her bireyin özgün bir şekilde inşa ettiği ideallerdir.

Birçok insan için bugün ideal olan, çoğunluğun iyi veya arzu edilir olarak tanımladığı şeyle örtüşmektir.

Ekonomik olarak üretken ve sosyal olarak başarılı insan, birçoklarının kendilerini yansıtmak istedikleri ayna ve kendi ilerlemelerini yargıladıkları ölçüdür.

Norm olarak banallik

Mevcut yaşam biçimleri sizi gerçekliğin çevresinde kalmaya davet eder. Gerçekten de, her şeyin olduğu gibi olduğu fikri topluma iyice entegre edilmiş gibi görünüyor ve bu fikrin ürettiği atalete uyum sağlamaktan başka seçenek yok. Üstelik üretmek ve tüketmek dışında yaşamanın da bir yolu yok. Başka bir deyişle, pazarın bir parçası olmak, “hayatın gerçeği” olarak görülen şeydir.

Çoğu durumda, küçük başarılar elde etmek için büyük çaba sarf edilmelidir. Bu realitenin koordinatları, maaş almanın ve bir şeyler satın almak için paraya sahip olmanın ulaşılması gereken hedefler olduğunu gösteriyor. “Ötesi”nin olmadığı inancı topluma aşılanmıştır.

Siyasi sonuçları ne olursa olsun, vurgulamak istediğimiz şey, bu özel gerçekliğin temelleri dışında her şeyin sorgulanabilir olduğu gerçeğidir. Sanki varoluşun anlamı ile ilgili büyük sorular ortadan kalkmış ve mesele çözülmüş sayılmış gibidir. Sanki inşa edilecek yol kalmamış da seyahat etmek için patikalar yapılmış gibi…

Tekdüzelik

Sıradanlık, nedenini sorgulamadan sürüyle birlikte gitmek için duyulan samimi arzuyla ilgilidir. Ayrıca, bu onayın hangi temele veya hangi amaçla verildiğine bakılmaksızın başkaları tarafından onaylanmaktan memnuniyet duymakla da ilgilidir.

Farklılaşma bile düzenlenmiş bir konu haline geldi. Kendi kimliklerini olumlayan ve önceden tasarlanmış senaryo içinde yerlerini talep eden “azınlıklar” çağında yaşıyoruz. Azınlıklar, çoğunluk tarafından tanınmak için savaşır. Bununla birlikte, bazen aynı senaryoya dönüşün bir anekdotu olarak da kalabilirler.

Sıradanlıktan kaçmak için uyumsuz ya da anarşist olmanıza gerek yok. Kendinizi tanımanız ve teşvik edilen veya talep edilen sadakatin ötesinde, kendi düşüncelerinizle oluşturduğunuz ilkelere sadık kalmaya çalışmanız yeterlidir.

Nasıl göründüğünüze değil, ne olduğunuza odaklanın. Kendinizi düzensiz ve önemsiz bir “ben” olarak görmeyi bırakın ve kendinize bir hikayenin, sonsuz bir evrenin parçası olarak bakmayı öğrenin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynakça 

  • Merenstein, Beth (2001). La construcción de identidad en las minorías: acerca de su importancia y sus consecuencias teóricas. Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, 3(6),0.[fecha de Consulta 7 de Octubre de 2021]. ISSN: 1575-6823. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28200605
  • Mestres, C. A. (2009). Mediocridad y cooperación. Cir Cardiov, 16(3), 219-221.

Kaynak: “Sıradanlık Bağımlılığı: Herkes Gibi Olma Arzusu” https://aklinizikesfedin.com/siradanlik-bagimliligi-herkes-gibi-olma-arzusu/