Bütün şirketler, işçilerinin üretkenliklerini, performanslarını önemser ve bu yüzden hislerini başarılı bir şekilde kontrol etmek üzere çalışır. Hepimiz çalışanların gün içerisinde ne kadar stresle baş ettiklerini ve bu stresin iş hayatının dışına da sıçradığının farkındayız. Bu yüzden, psikolojik yardım kiti bir şirketin olmazsa olmaz bir gereksinimidir..

Psikolojik sağlık kiti, çalışanların mental sağlıklarının yerinde olduğundan emin olmamızı sağlayan bir kaynaktan başka bir şey değildir. Tıpkı kesikler, sakatlıklar ve çizikler gibi fiziksel yaralanmalar için ilk yardım kiti bulundurduğumuz gibi çalışanları psikolojik olarak etkileyebilecek faktörler için de bir psikolojik yardım kiti bulundurmalıyız. Böylece iyi ve sağlıklı olduklarından ayrıca işlerini de iyi yapabileceklerinden emin olmuş oluruz.

Psikolojik yardım kiti, toplum için gerekli olan çalışanların sağlıklı ve üretken olduklarından emin olmamızı sağlar.

Psikolojik yardım kitinin iş yerindeki önemli rolü

Peki, psikolojik yardım kiti aslında neler içerir? Nasıl çalışır? Öncelikle ilk defa duyanlar için bu kit yöneticiler, direktörler, partnerler ve şirkette işi olan herkes için gereklidir ve herkes gerek duyduğu zaman bu kite ulaşabilmelidir.

Ne zaman bir çalışan strese girse ve şirketin psikolojik sağlık kitine ihtiyaç duysa aşağıda bahsettiğimiz adımları izlemelidir:

  • Riskli durumu tanımla: Hangi durum bu hisleri veya bu problemi tetikledi? Başka zamanlarda da olma ihtimali var mı?
  • Değerlendirme: Durumu değerlendirin ve öncelik listesi oluşturun. Çalışanları etkileyen probleme öncelik verilmeli ve en başta o çözülmelidir.
  • Taslak çıkar: Problem çözüldükten sonra bu problemle ilgili detayları not alın böylece bu problem bir daha ortaya çıktığında çözüme kolayca ulaşılabilsin.
  • Takip et: Bütün şirketlerde psikolojik sağlık kiti kullanılan bütün problemlerde takip önemlidir. Bunun sebebi de ileride benzer risk içeren durumların problem yaratmasını engellenmesidir.

Yukarıda bahsettiğimiz bütün adımlar çalışanlarınızın gelip sizden yardım istemediği durumlarda dahi göz önünde bulundurulmalıdır. İnsanlar çoğu zaman depresif hissedene kadar stresin kalıcı bir etkisinin bulunabileceğine inanmazlar ve bu yüzden de mutluluk ve üretkenlik seviyeleri hızla düşer.

“Eğer stres bizi daha üretken olmaya iterse yararlıdır. Ama eğer bizi felç ederse, başarısızlığa uğratırsa veya boğulmuş hissettirirse psikolojik yardım kiti bize yardımcı olabilir.”

Her yıl başarılı gerçekleştirilmiş bir analize göre bu kit bütün rahatsızlık, stres ve endişe yaratabilecek herhangi bir olayın gerçekleşmesini engelleyebilir. Bu yalnızca şirket için değil, çalışanlar için de pozitif bir gelişmedir ve şirketin başarısını, çalışanların motivasyonunu ve iş memnuniyetini arttırır.

Uygun bir çalışma ortamı

Psikolojik yardım kiti çalışmaya uygun bir ortamın yaratılması açısından önemli bir rol oynar. Çalışanlar yalnızca kendi sorumluluklarını yerine getirmekle kalmaz, ayrıca iyi hissederler, heyecan duyarlar ve kendi hislerine daha egemen olurlar. Bütün bunları başarmak şirketin sorumluluğundadır.

İş yerindeki psikolojik yardım kiti çalışanların özerklik duygularını besleyerek zamanlarını daha iyi yönetmelerini sağlar.

Bununla birlikte açık ve yeterli bir rehberlik, bir sonraki adımın ne olacağının belirlenmesini kolaylaştırır. Bunu başarmak için kritik anlardaki takip süreçlerine ihtiyaç duyulur ve böylece bu rehberlikler işçilerin yanlış yönlendirildiklerini düşünmelerini ve hedeflerinden sapmalarını önler.

Aynı şekilde, psikolojik yardım kitinin çalışma ortamında taciz, şiddet, zorbalık ve tehdit gibi durumların tespitini de kolaylaştırdığı bir gerçektir. Unutmamalıyız ki çalışanların aralarındaki ilişkilerin sağlıklı olması çalışanların istifa etmelerini engelleyen faktörler arasında birinci sıradadır.

Çalışanların, şirketteki rolü açısından karar verme sürecine katılmaları çok önemlidir. Eğer bir çalışan iş dağıtımının adil olduğunu düşünüyorsa iyi hisseder. Aynı zamanda güçlü iletişim ve çalışanların kabul edilmesi de önemli faktörlerdir. Bütün bu elementler bir işyerinin çalışma için uygun olmasında dikkat edilmesi gereken noktalar içermektedir.

İyi bir şirket her zaman çalışanlarının sağlıklarını ve refahlarını düşünür çünkü şirketin ilerlemesi buna bağlıdır.

Psikolojik yardım kiti sayesinde stresli etkinlikler, tacizler, iletişim eksiklikleri, adil olmayan iş yükleri ve motivasyonu düşürebilecek diğer etkenler engellenmiş olur. Birlikte çalıştığımız kişilerin sağlıklı olduklarından emin olmalıyız, ne de olsa hiçbir çalışan köle değildir hatta tam tersi şirketin lokomotifidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: “Psikolojik Yardım Kiti Ve İşyerindeki Önemi” https://aklinizikesfedin.com/psikolojik-yardim-kiti-ve-isyerindeki-onemi/