Müzikteki bilinçaltı mesajlar sorusu 1970’lerin başında önem kazanmaya başladı. Birçok dini hareket, bilinçaltı mesajların insanları etkileme ve insanların haberi olmadan onların davranışlarını değiştirme yeteneğine sahip olduğunu garanti etti. Bu fikir günümüzde hala tartışmalıdır.

Müzikte bilinçaltı mesajların olup olamayacağı sorusu her zaman tartışmalı olarak ele alınmıştır. Bazıları için bu sadece bir efsane. Ancak, diğerleri için, önemsiz bir fıkra. Bazı insanlar bu mesajların insanların davranışlarını gerçekten değiştirebileceğini ve değerlerini etkileyebileceğini bile düşünüyor.

Müzikte veya görsellerde bilinçaltı mesajlara dair hala kesin bir bilgi yoktur. Aslında, elimizdeki mevcut veriler çelişkilidir. Birkaç hükümet bu tür mesajları yasaklamıştır. Bununla birlikte, çoğu araştırmacı bu tip mesajların gerçek etkililiğini çarpıtmıştır.

Bu konu arada bir yeniden ilgi görüyor. Gerçekten de kahkahalardan büyük endişelere kadar her şeye neden oldu. Bazen insanlar, müzikteki bilinçaltı mesajları şiddeti, satanizm uygulamayı veya uyuşturucu kullanmayı kışkırtmakla suçlarlar. Bunlardan herhangi birinde gerçekten doğruluk payı olabilir mi?

“Bir bilinçaltı reklam yöneticisi gördüm, ama sadece bir saniyeliğine.”
Steven Wright

Biraz tarih

Bilinçaltı mesajlar, normal algı sınırları dahilinde olacak şekilde tasarlanmıştır. Başka bir deyişle, insanlar onları bilinçli olarak algılayamazlar, bu yüzden onları farkında olmadan alırlar.

İnsanlar bin yıl önce de bu tür mesajlardan bahsediyorlardı. Aristoteles, insanlar uyanıkken dürtülerin fark edilmeyebileceğini, ancak daha sonra uyurken güçlü bir şekilde tekrar ortaya çıkabileceklerini iddia etmiştir. Aynı şekilde, Michel de Montaigne, O. Poetzle ve daha sonra Sigmund Freud da bu tür bilinçdışı deneyimlerden bahsetmişlerdir.

Ancak, teknolojideki gelişmeler bazı teoriler üzerinde gerçekten deney yapabilmeyi mümkün kıldı. 20. Yüzyıl civarında, bu tür bir iletişim gerçekten mümkün hale geldi.

1957’de bilim adamları çeşitli görüntülere yerleştirdikleri bilinçaltı mesajlarla ünlü bir deney yaptılar. Neredeyse on yıl sonra da Beatles herkesin müzikteki bilinçaltı mesajlardan veya “backmasking” den bahsetmesini sağladı.

Müzikte bilinçaltı mesajlar

Müzikte bilinçaltı mesajlar veya “backmasking” özel bir kayıt tekniği ile eklenir. Birisi, ileriye doğru çalınması gereken bir parçaya bir ses veya mesaj kaydeder. Böylece, dinleyici mesajı ancak geriye doğru dinlerse bilinçli olarak duyabilir.

Müzikte bilinçaltı mesajlara iki önemli faktör yol açtı. İlki Fransa’daki “somut müzik” ten gelir. Bu tür müzik, elektronik enstrüman seslerini çevreden gelen seslerle birlikte kullandı ve bu sesleri kayıt stüdyosunda birleştirdi.

İkinci faktör, müzisyenlerin orijinal performanslarını kaydetmek ve korumak için kaydedilebilir kaset kullanılmasıydı. Bu, teknisyenlerin orijinal kaydı kesmelerini, üzerine kayıt yapabilmelerini farklı parçalarını birleştirmelerini sağladı.

Beatles ve özellikle John Lennon, “somut müzik” ile çeşitli deneyler yaptılar. Böylece, hikâyenin tamamen yeni bir bölümünü başlattılar.

Beatles’ın yedinci albümü bilinçaltı mesajlar içeriyordu. İlk kez, kelimelerin geriye doğru kaydedildiği bir şarkı vardı. Bu şarkı “Rain” 1966’da çıktı. Grup, bazı yeni sesleri denemek, hiciv etmek istedi bilinçaltı mesajları bunu yapmanın harika bir yoluydu. O günden bu güne, birçok sanatçı aynı şeyi yaptı. Bu nedenle, müzikteki bilinçaltı mesajları daha yaygın hale geldi.

Süregelen sorular

Tahmin edilebileceği gibi, birkaç dini hareket bilinçaltı mesajlara karşı vaaz vermeye başladı. Sonuç olarak, onlar hakkındaki kent efsaneleri de ün kazandı. Birçok insan kasetleri geriye doğru dinledi ve gizli anlamlar buldu, ancak iddialarının çoğu tahminden öteye gidemedi.

Özellikle dindar insanlar, çeşitli rock gruplarını şeytana ibadet etmek, suç işlemek ve uyuşturucu kullanmaya teşvik etmekle suçladılar. Tartışma 1985’te psikolog John R. Vokey ve J. Don Read bir deney yapana kadar öfkeye devam etti. İncil’den bir Mezmur kaydettiler ve dinleyicilerin tepkilerini gözlemlediler.

Bu araştırmacılar, müzikteki bilinçaltı mesajlarının herhangi bir etkisinin olmadığı sonucuna vardılar. 1996 yılında, C. Trappery temel olarak aynı sonuçları veren 23 deney gerçekleştirdiler. Ancak, Utrecht Üniversitesi araştırmacıları Johan C. Karremansa, Wolfgang Stroebeb ve Jasper Claus 2006 yılında yeni bir deney daha yaptılar. Görünüşe göre bu mesajların insanların davranışlarını değiştirdiği sonucuna vardılar. Tartışma devam ediyor!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynakça:

Navarro, A. B. B. (2005). El mensaje subliminal: tácticas de publicidad ilícita. In Información para la paz: autocrítica de los medios y responsabilidad del público (pp. 169-182). Fundación COSO de la Comunidad Valenciana para el Desarrollo de la Comunicación y la Sociedad.

Kaynak: “Müzikte Bilinçaltı Mesajlar: Efsane mi Gerçek mi?” https://aklinizikesfedin.com/muzikte-bilincalti-mesajlar-efsane-mi-gercek-mi/