İlk defa tam kapsamlı olarak yapılan genom analizi, Eski Mısırlıların sanıldığı gibi Afrikalı olmaktan çok Türk ve Avrupalı olduğunu gösterdi.

Bilim insanları M.Ö. 1400 ve M.S. 400 yılları arasına ait Mısırlı mumyalardan aldıkları DNA’ları test ettiler ve eski Mısırlıların Akdeniz insanıyla aynı genleri taşıdığını keşfettiler.

DNA Testleri Mısır’daki Mumyaların Soyunun Afrikalıdan Çok Türk Ve Avrupalı Olduğunu Gösterdi.

Eski Mısırlıların eski Levantlarla – şimdiki Türkiye, Suriye, Ürdün, İsrail ve Lübnan – yakından bağlantılı olduğunu gördüler.

Ayrıca genetik olarak da, Cilalı Taş devrinde Anadolu yarımadasında ve Avrupa’da bulunan yaşayan nüfusla benzerlik gösteriyorlar. Yeni bir çığır açan bu çalışmada, mumyaların genetiğini ilk defa bu kadar yakından inceleyebilmek için çok gelişmiş DNA dizim teknikleri kullanıldı.

Nature Communications dergisinde yayınlanan çalışma, modern Mısırlıların eski Mısırlılara oranla alt Sahra Afrikalıları ile daha çok bağlantılı olduğunu gösterdi. Verilere göre, modern Mısırlılar eski Mısırlılara oranla alt Sahra Afrikalıları ile çekirdek seviyesinde %8 daha fazla soya çekim gösteriyor.

Eski Mısır dünya çapında bir ticaret merkezi olduğu için geçmişte yaşamış toplumları araştırmak için burası çok ümit vaat edici bir lokasyon. Aslında bu kadar çeşitli bir genetik mirasa sahip olmasının nedeni de geçmişte ticaret merkezi olması diyor Tuebingen Üniversitesine ve Max Planck Enstitüsüne mensup yazarlar.

Çalışmanın başyazarı ve Max Planck Enstitüsü direktörü Profesör Johannes Krause “Mısır’ın nüfusunun geçmişi karışık çünkü Afrika kıtasının tam ağzında yer alıyorlar, kıtanın giriş / çıkış yolu ve çok fazla tarihi değişim görmüş.” diyor. “M.Ö. 1. binyılda eski Mısır birçok yabancı güç tarafından domine edilmiş.”

Araştırmada hem modern hem de eski Mısırlılardan alınan DNA örnekleri karşılaştırılarak Mısırlıların genetik tarihine ulaşılmaya çalışıldı.

Araştırmacıların amacı ilk defa bu kadar detaylı bir genetik veritabanı oluşturarak Mısır’ın ve Mısırlıların geçmişini incelemek.

“Asurlular, Yunanlılar veya Romalıların Mısır’ı ele geçirmesi onların genetik havuzunu değiştirip Mısırlıları daha az Afrikalı yapmış mıdır sorusu çok tartışılan bir konuydu” diyor Profesör Krause. “Biz de bunu test etmek istedik ve eski krallıkla Roma dönemi arasında genetik bir devamlılık olduğunu gördük.”

Son 1,500 yılda Mısırlılar genetik olarak daha Afrikalı olmuşlar fakat eski Mısırlılar neredeyse hiç Afrikalılık göstermiyor. Tam tersine Yakın Doğu ve Avrupa nüfusuna oldukça yakınlar.

 

 

www.hayatbilgileri.com