Ajovy (fremanezumab), migreni önlemek ve kontrol altına almak için kullanabileceğiniz yeni bir ilaçtır. Bu yazımızda, bu ilacı ve ne tür etkileri olduğunu değerlendiriyoruz.

Migreni önleme ve bu hastalıktan korunma, günümüz toplumunun en ciddi sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Çünkü bu rahatsızlık en sık rastlanan ve günlük hayatı en yoğun bir biçimde olumsuz yönde etkileyen hastalıklardan biri konumundadır. Bu bağlamda, Ajovy (fremanezumab) adlı yeni bir ilaç, migren tedavisi için son derece kullanışlı ve etkin özellikleri ile ön plana çıkmaktadır.

Migren basit bir baş ağrısı değildir. Bu bir tür nörolojik rahatsızlıktır. Avrupa’da 50 milyondan fazla insanın önceden belirlenmesi ve tahmin edilmesi mümkün olmayan bu hastalıkla uğraşmak durumunda kaldığı tahmin edilmektedir. Bu hastalık, yakalanan kişileri hem fiziksel hem de psikolojik olarak derin bir biçimde yıpratır. Genellikle 25 ile 55 yaş aralığındaki kişilerde daha sık görülen migrenin, hastaların yaşam kalitelerine ciddi derecede olumsuz etkileri bulunmaktadır. Kadınlarda erkeklere oranla daha yoğun olarak görülen migren, aynı zamanda kalıtsal özelliklere sahip bir hastalıktır.

Migren insanın günlük yaşantısını olumsuz etkileyen bir hastalık olarak bilinir. Bu rahatsızlığı önlemek, kontrol altına almak ve etkilerini azaltmak için yapılması gerekenler konusunda her geçen gün daha yoğun bir biçimde çalışmalar yürütülmektedir. Ancak çoğu vak’ada yeterli derecede bir tedavi tanısı koymak ve bu tedaviyi uygulamak mümkün olmamaktadır.

Ajovy gibi yeni terapatik (tedavi edici) alternatifler, bu hastalığın tedavisi konusunda ilerleme sağlamak için son derece gerekli girişimlerdir. Hem migrenin önlenmesi hem de semptomatik tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi, bu hastalığın olumsuzluklarını yaşayan kişilere yardım edebilmek için önemlidir.

Bu yeni ilaç, migrenden dolayı normal yaşantılarını sürdüremeyen hastaların katılımıyla geliştirilmiş ve kullanıma sunulmuştur. Ajovy’nin her ay migren etkisiyle geçen gün sayısını yaklaşık olarak %50 oranında düşürdüğü gözlenmektedir. Çeşitli çalışmalarda da bu ilacın migreni önleyici olarak etkinliği teyit edilmiştir.

Migren önleyici olarak bugüne dek geliştirilmiş olan diğer bir ilaç ise propranolol adlı ilaçtır. Sumial tarafından piyasaya sürülen bu ilaç, aynı zamanda anksiyete bozuklu tedavisinde de kullanılan bir tür rahatlatıcı etkiye sahiptir.

Ajovy Nedir ve Nasıl Fayda Sağlar?

Ajovy, mAb-moloklonal antikor (monoclonal antibodies) adı verilen bağışıklık hücrelerinin benzerini üreten bir ilaçtır. Bu ilaç, yetişkinlerde ayda en az dört kez ortaya çıkan migren hastalığı tedavisi için enjekte edilen bir solüsyondur. Bu ilacın tanınmışlığı ve güvenirliğini anlatmak açısından, ABD ve Avrupa’da onaylanmış bir ilaç olduğunun altını çizmemiz faydalı olacaktır.

Fremanezumab bir tür mAb antikor maddesidir. Kasitonin genleri (CGRP-calcitonin gene-related peptide) ile ilişkili peptid (bir ya da daha çok sayıda aminoasidin birleşmesi ile meydana gelen kimyasal bileşikler) bileşenine bağlanarak harekete geçer. Bu sayede bu maddenin alıcısı (almaç) ile birleşmesini engeller. Bu nedenle bu maddeye anti CGRP adı da verilmektedir. CGRP, hem merkezi hem de çevresel nöronlarda yer alan ve sayıca en fazla miktarda bulunan nöropeptidler (diğer nöronlarla iletişim kurmak için nöronlar tarafından kullanılan küçük moleküller) arasındaa bulunmaktadır. Kuvvetli bir damar genişletici olduğundan ağrı ve acının iletilmesinde etkin bir rol oynar.

CGRP seviyesinin migrenli hastalarda yükseldiği tespit edilmiştir. Bu nöropeptid sinir uçlarına salınarak sinir alıcısı ile birleştiğinde, hem inflamatuar (iltihaplı) mediyatörlerin ortaya çıkmasına hem de damar genişlemesine neden olur.

Bu nedenle, CGRP’ye karşı harekete geçen fremanezumab, ağrı ve acının aktive olmasına neden olan üçlü sinirde bulunan alıcı liflerin harekete geçmelerini önler. Ancak bunun yanında bu maddeleri nelerin aktive ettiği ise henüz tam olarak bilinmemektedir.

Migren Önleme Süreci Nasıl Yönetilir?

Ajovy, kullanımı oldukça kolay, önceden doldurulmuş ve deri altına enjekte edilecek şekilde hazırlanmış enjeksiyon türünde bir ilaçtır. Kullanıma hazır her enjeksiyon şırıngası 225 mg antikor içermektedir. Aylık ya da üç aylık periyotlarla kullanılabilir:

  • Aylık olarak kullanılacaksa deri altına tek bir şırınga enjeksiyonu yeterli olacaktır.
  • Eğer üç aylık olarak kullanılacaksa, aynı anda üç şırınga enjeksiyonu gereklidir. Bu durumda toplam 675 mg enjekte edilmiş olur ve üç ay süresince başka bir enjeksiyona gerek kalmaz.

Bu ilacın alınması için alternatifli ve kişini kendine uygun olacak bir tür tedavi yönetimi benimsemek, esnek bir süreç sunacağından oldukça avantajlı ve kolay yönetilebilir olacaktır. Eğer üç aylık enjeksiyon yöntemi benimsenirse, bir yıl için toplam yapılacak dört uygulama tedavinin doğru ve yeterli bir biçimde uygulanması için yeterli olacaktır.

Yan Etkileri

İlacın yol açtığı olumsuz reaksiyonların genel olarak ciddi bir soruna neden olmadığı gözlenmiştir. Enjeksiyon yapılan bölgede aşağıda belirtilen türde deri reaksiyonları ortaya çıkabilmektedir:

  • Ağrı
  • Kızarma
  • Sertleşme
  • Kaşınma
  • Kabarma (erüpsiyon)

Tüm anlattıklarımıza rağmen Ajovy yeni bir ilaç olduğundan, güvenirliği ve uzun dönemdeki etkinliği konuları üzerinde çalışmaların devam etmesi gerekmektedir. Bu nedenle, ilacı kullandığınızda beklenmedik birtakım reaksiyonlar ve istenmeyen durumlarla karşılaşmanız halinde mutlaka bir uzmana başvurmanız faydalı olacaktır.

Migren söz konusu olduğunda her hastanın benzer tedaviye aynı şekilde yanıt verdiğini söyleyemeyiz. Bunun nedenlerinden biri her migren türünün birbiri ile aynı olmamasıdır. Hastalığın tedavisinde kullanılan çeşitli ilaçlar bulunmaktadır. Bu ilaçların hangisinin kullanılması gerektiğine uzmanlar karar verecektir. Böylece tercih edilen tedavinin, kişinin migren türüne göre özel olması da sağlanmış olacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: “Migren Önleyici Yeni Bir İlaç: Ajovy (Fremanezumab)” https://aklinizikesfedin.com/migren-onleyici-yeni-bir-ilac-ajovy-fremanezumab/