Bilim insanları, Covid-19’u hafif veya asemptomatik şekilde geçiren insanlarda, dört ay sonrasına kadar koruyucu bağışıklık olduğuna dair kanıtlar buldu.

Science Immunology’de yayınlanan çalışma, Mart 2020’ye kadar hafif veya asemptomatik COVID-19 enfeksiyonu geçiren 136 Londra sağlık çalışanında antikor ve T hücresi tepkilerini analiz etti.

Ekip, analiz edilen sağlık çalışanlarının yüzde 89’unun enfeksiyondan 16-18 hafta sonra virüsü etkisiz hale getiren antikorlar taşıdığını buldu.

Araştırmacılar, çoğunun, virüsün birden fazla farklı parçasını tanıyabilen T hücrelerine sahip olduğunu buldular. Ancak iki yanıt her zaman uyum içinde kalmadı; bazı kişilerde T hücresi bağışıklığı görüldü ancak antikor kanıtı yoktu ve bunun tam tersi de geçerli oldu.

Joseph Gibbons: “Londra hastanelerinden sağlık çalışanlarında SARS-CoV-2 enfeksiyonu üzerine yaptığımız çalışmamız, enfeksiyondan dört ay sonra bireylerin yaklaşık yüzde 90’ının virüsü bloke eden antikorlara sahip olduğunu ortaya koyuyor. Daha da cesaret verici bir şekilde, sağlık çalışanlarının yüzde 66’sında bu koruyucu antikorların seviyelerinin yüksek olduğunu ve bu güçlü antikor tepkisinin, virüsün çeşitli kısımlarına tepki verdiğini gördüğümüz T hücreleri tarafından tamamlandığını görüyoruz. ”

“Bu iyi haber. Bu, eğer enfekte olmuşsanız virüsle tekrar karşılaşırsanız bir miktar koruma sağlayabilecek antikorlar ve T hücreleri geliştirmiş olma ihtimalinizin yüksek olduğu anlamına gelir.”

Uyumsuz bağışıklık tepkileri

Pandeminin başlangıcından beri, dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları, bağışıklık sistemimizin bizi SARS-CoV-2’ye karşı nasıl koruduğunu ve bu korumanın ne kadar sürdüğünü anlamak için çalışıyorlar.

Koruyucu bağışıklık etrafındaki bu tartışmanın çoğu, antikorları yapan B hücrelerinin ve doğrudan öldürme dahil olmak üzere virüslerden korunmaya yardımcı olmak için birkaç farklı yolla çalışan T hücrelerinin, beyaz kan hücrelerinin farklı rollerine odaklandı.

Bu çalışmada araştırmacılar, koruyucu antikor yanıtlarının genellikle bir T hücresi yanıtı ile tamamlanırken, sağlık çalışanlarının yarısından fazlasının yanlış antikor ve T hücresi yanıtlarına sahip olduğunu ve SARS-CoV-2 virüsünün tabakasının dış kısımda bulunan proteinlere özgü bir T hücresi yanıtı üretmediğini gösteriyor.

Ayrıca, T hücresi yanıtlarının, klasik COVID-19 semptomlarını tanımlayanlarda daha yüksek olma eğiliminde olduğunu, asemptomatik enfeksiyonun semptomatik enfeksiyondan daha zayıf bir T hücresi bağışıklığına, ancak eşdeğer şekilde virüsü etkisiz hale getiren antikor yanıtlarına neden olduğunu buldular.

Güven verici kanıt

Hafif veya asemptomatik enfeksiyonu olan kişiler en büyük enfekte grubu temsil ettikleri için onların bağışıklık tepkilerinin  nasıl çalıştığını dikkatlice anlamak, özellikle önemlidir.

Yeni çalışma aynı zamanda aşılama çabaları için güvence sağlıyor ve hafif enfeksiyondan sonra bile bireylerin, epitop olarak bilinen virüsün birçok bölümüne antikor ve T hücresi bağışıklığı taşıdığını gösteriyor. Yeni varyantlar ortaya çıkarken, virüsteki değişikliklerin bu epitoplar içinde gerçekleşmesi zorunlu değildir, bu nedenle bağışıklık tanımanın büyük çoğunluğunun muhtemelen bozulmadan devam edeceği umulmaktadır.

Dr. Corinna Pade şunları söyledi: “Asemptomatik ve hafif vakalardaki çalışmamız, dört aylık enfeksiyondan sonra SARS-CoV-2’ye karşı bağışıklığın dayanıklılığı hakkında olumlu bir fikir veriyor. Kişilerin yaklaşık yüzde 90’ının dikkate değer bir sayısı, virüsün girmesini engelleyen güçlü antikorlardan oluşan bir ortak güce sahiptir ve virüsün çeşitli bölümlerine T hücresi tepkileri ile birlikte hayatta kalmasına müdahale eder. COVID-19’un hafif veya hatta her bir semptomu, çok yaygın olduğundan ve toplumdaki çoğu enfeksiyonun temsilcisi olduğundan, bu önemli bir bulgudur. Böylesine bol miktarda bağışıklık tepkisi, aşıların uzun süreli etkinliği için de umut veriyor.”

Viral Patoloji Profesörü Áine McKnight şunları ekledi: “Son olarak, birçok kişinin beklediği SARS-CoV-2’ye karşı kalıcı antikor ve T-hücresi bağışıklığının kanıtı buradadır. Queen Mary, pandeminin başlangıcında birçok laboratuvarın kapatıldığı bir zamanda bu çalışmayı gerçekleştirmede benzersiz bir rol oynadı. Laboratuvarımız aktif kaldı ve bu makaleye katkıda bulunan temel bilimsel gözlemlerde bulundu. Pandemiyi kontrol etmeye yardımcı olmak için diğer Londra üniversiteleri, NHS Health Trusts ve Public Health England ile birlikte çalışan COVID-19’a karşı bilimsel çabayı desteklemeye devam ediyoruz.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak:
Discordant neutralizing antibody and T cell responses in asymptomatic and mild SARS-CoV-2 infection. Science Immunology 23 Dec 2020.
DOI: 10.1126/sciimmunol.abf3698
https://immunology.sciencemag.org/
https://www.qmul.ac.uk/

“COVID-19 Enfeksiyonundan Sonra Kalıcı Bağışıklık Geliştirdiğimiz Kanıtlandı” Çeviri: Simge KARA https://www.bizsiziz.com/covid-19-enfeksiyonundan-sonra-kalici-bagisiklik-gelistirdigimiz-kanitlandi/