MDI Biyoloji Laboratuvarı ve Novo Biosciences ‘dan bilim insanları kalp krizi sonrasında kalp kası fonksiyonunu onarabilecek devrimsel bir ilaç adayı tanımladılar. npj Regenerative Medicine dergisinde yayınlanan araştırmada MSI-1436’ın zebra balığı ve farelerde kalp kas dokusunu onardığı (rejenerasyon) gösterildi.

WHO’ya göre her yıl kardiyovasküler hastalıklardan dolayı dünyada 17,5 milyon insan ölüyor ve milyonlarca insan zarar görüyor. Bugün halen kalp kası fonksiyonunu onaran bir ilaç mevcut değildir.

“MSI-1436’ın potansiyel etkisi gerçekten büyük. Eğer insanlarda da benzeri etkiler gözlemlersek, kalp hastaları için gerçekten oyunu değiştiren ilaç olabilir, “,diyor MDI Biyoloji Laboratuvarı’ndan bilim adamı Dr. Viravuth P. Yin.

kalp-rejenerasyonuEnstitüden çıkan diğer bir ortak şirket Novo Biosciences ile insan klinik deneylerine geçmeyi amaçlıyor. İnsanlardan önce ilaç domuzlarda test edilecek ki, bu hayvanın kalbi insan kalbiyle en çok benzerlik gösteren kalp olma özelliğini taşıyor.

Bu ilacın iki avantajından dolayı klinik aşamada düzgün bir yol izleyeceği düşünülüyor. İlk olarak MSI-1436, fareler ve zebra balıklarında doku rejenerasyonunu stimule ediyor, bu canlılar yaklaşık 450 milyon yıllık evrimsel bir farkla ayrılıyor. Bunun insanlarda da işe yarayabileceği düşünülüyor. İkincisi, şimdiden Faz 1 ve 1b klinik denemelerinde hastalar tarafından iyi tolere edildiği ve ilişkisiz endikasyon yaratmadığı belirlendi. Maksimum insan dozu 5 ila 50 kat daha yüksektir, bu bu dozun zebra balıkları ve farelerde kalp onarımını etkili bir şekilde stimüle ettiği gösterildi.

“MSI-1436 ‘ın önceki klinik denemeleri bu ilacın pazara büyük bir fark getirebileceğini gösteriyor. Laboratuvardan hastaya kadar gidecek yol halen uzun ve zorlu bir yol. Fakat MSI-1436’ın insanlarda güvenli olduğu ilaç geliştirme prosesinde gösterildi,” diyor Dr. Kevin Strange.

Zebra Balığı ve Fare Deneyleri Olumlu Sonuç Verdi

Yin tarafından orijinal araştırmada zebra balığında MSI-1436 denendi. Zebra balığı nerdeyse vücudundaki her parçayı onarabilen bir organizma. Bununla beraber MSI-1436 ile balığın % 200 ila % 300 arasında uzantısal rejenerasyonun arttığı gösterildi. Devam eden araştırmada MSI-1436’nın stimüle zebra balığı kalp rejenerasyonunu aynı ölçüde stimüle ettiği gösterildi.

“Bu gerçekten ‘Eureka!’ anıydı. (Arşimetin suyun kaldırma kuvvetini bulduğu an gibi) Bu sonuçları Yin’i çok etkiledi ve denemeleri farklı koşullarda defalarca tekrarladı.

Sonrasında fare gibi sınırlı rejenerasyon kapasitesine sahip bir memeliye geçti. Hedef ilacın daha gelişmiş organizmalarda stimüle rejenerasyonunu görmekti. Fareler ve insanlar , zebra balıkları ile aynı genetik yolları izlese de sonrasında neden bu özelliklerin deaktive olduğu halen net değil.

Farelerde elde edilen sonuçlar incelendiğinde yapay kalp krizinden 24 saat sonra, verilen MSI-1436 sayesinde kalp fonksiyonunun 2 ila 3 kat iyileştiği gösterildi. Enfarktüs boyutundan azalma ve yara dokusunda % 53 küçülme, ventriküler duvar kalınlığı incelmesinde azalma ve enfarktüs bölgesi sınırında stimüle kalp hücresi çoğalması gözlendi.

Hasta kalp krizi geçirdiğinde kalp kası ölür ve ilişkili skarlaşma kalp kabiliyetini engelleyerek, kalbin etkili kan pompalamasını kısıtlar. Yazarlar MSI-1436 skarlaşma ve yetişkin memelilerde kalp rejenerasyonunu indükleyebilecek ilk ilaç adayı olduğuna inanıyorlar. İlacın rejeneratif tıp alanında oldukça kullanışlı olabileceği vurgulanıyor. Ayrıca diğer ilaçların aksine geliştirilmesi birkaç yıl ve uygun maliyetle yapıldı.

İlacın aynı zamanda Duchenne müsküler distropi hastalığında iskelet kas dokusunu rejenere etmede potansiyel uygulamaları olabileceği belirtiliyor. Diğer potansiyel uygulamalar ise yara iyileştirilmesi ve sinir dokusu gibi dokuların iyileştirilmesi olabilir.

Kaynak :

www.sciencedaily.com

Araştırma Referansı :

Ashley M. Smith, Katie K. Maguire-Nguyen, Thomas A. Rando, Michael A. Zasloff, Kevin B. Strange, Viravuth P. Yin. The protein tyrosine phosphatase 1B inhibitor MSI-1436 stimulates regeneration of heart and multiple other tissues. npj Regenerative Medicine, 2017; 2 (1) DOI: 10.1038/s41536-017-0008-1

www.gercekbilim.com