Kandaki demir seviyesinin düşük olmasının insanlarda “demir eksikliği anemisi” adı verilen duruma yol açtığı biliniyordu. Ancak yapılan yeni bir çalışma demir eksikliğinin sadece anemiye yol açmadığını, vücuda daha fazla zararı dokunabileceğini gösteriyor.

Çalışmaya göre demir eksikliği anemisi olan insanların “birleşik işitme kaybı” adı verilen durumu yaşama ihtimali, demir eksikliği anemisi olmayanlara göre 2 katına çıkıyor. ABD’de yapılan çalışmada araştırmacılar yaşları 20 ile 90 arasında değişen, ortalama 50 yaşındaki 300.000 kişinin verilerini incelediler.

Daha sonra işitme kaybına ek olarak demir eksikliği anemisi tanısının konup konmamasına göre sınıflandırdılar. İşitme kaybını da kendi arasında 3 gruba böldüler:

  • Duyusal-sinirsel işitme kaybı (kulaktan beyne giden sinirlerin olduğu iç kulağın hasarıyla veya beyin hasarıyla oluşur)
  • İletim tipi işitme kaybı (sesin kulak boyunca ilerlemesini sağlayan mekanik yapılarda sorun)
  • Bu ikisinin karışımından oluşan birleşik işitme kaybı

Sonuç olarak demir eksikliği anemisi olanlarda, olmayanlara göre birleşik işitme kaybı riskinin 2,4 kat arttığı görülüyor. Duyusal-sinirsel işitme kaybına baktığımızda demir eksikliği anemisi hastalarında 1,8 kat artmış risk görmekteyiz. İletim tipi kayıp ve demir eksikliği anemisi arasında ise herhangi bir bağlantı bulunmadı.

Duyusal-sinirsel işitme kaybı

Kulaktaki ince kan damarları hasar görürse duyusal-sinirsel işitme kaybı dediğimiz durum oluşur ve demir eksikliği anemisi de bu yüzden kişiyi riskli gruba sokar. Çünkü demir eksikliğinde meydana gelen kan hastalıkları bu ince damarlara kolayca hasar verebilir. Ayrıca sinirlerin etrafını saran ve iletilerin beyne taşınmasında rol oynayan miyelin kılıf da bu durumdan etkilenecektir.

Daha önce Tayvan’da yapılan bir araştırmaya göre ani duyusal-sinirsel işitme kaybı (72 saatten kısa sürede gelişen işitme kaybı) ile demir eksikliğinin ilişkili olduğu bulunmuştu. Ancak araştırmacılar demir eksikliğinin iletim tipi kayıptan daha çok duyusal-sinirsel tip işitme kaybından sorumlu olduğunu düşünüyor.

İletim tipi kayıplarda sorun çoğu zaman “mekanik” bir durumdan kaynaklanır. Yani karşımızda kulağı tıkayan bir sorun vardır, kulak kiri, sıvı, kulak zarının yırtılması bu durumlardan bazılarıdır.

Araştırmanın kısıtlı yanlarına gelecek olursak; şurayı netleştirmek lazım: bu çalışmada neden sonuç ilişkisi kanıtlanmış değildir. Yani demir eksikliği anemisi sağırlığa neden olur gibi bir çıkarım yapılamaz. Sadece işitme kaybı ile demir eksikliğinin ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında araştırmacılar cinsiyet üzerinden analiz yapmışlardır ancak sigara, tansiyon, şeker hastalığı gibi işitme kaybına neden olabilecek diğer nedenler araştırılamamıştır. Bu etkilerin gün yüzüne çıkarılması için ileri araştırmalara ihtiyaç vardır.

En önemlisi demir eksikliği, destek tedavileriyle tedavi edilebilir bir durumdur. İleride yapılacak çalışmalarla demir takviyelerinin işitme kayını önleyip önlemediğinin araştırılması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak:

“Low Iron Levels May Be Linked to Hearing Loss” https://www.livescience.com/57354-iron-deficiency-anemia-linked-to-hearing-loss.html

“İşitme kaybı demir eksikliği ile bağlantılı olabilir” https://www.herkesebilimteknoloji.com/haberler/saglik/isitme-kaybi-demir-eksikligi-ile-baglantili-olabilir