için

kimse
.        kimse için
.           yapmadı

para için
.           yaptığını

yücelbinici