yar içinde erir yanarsın haberi olmaz

yar içinde erirsin yanar haberin olmaz

yücelbinici