Günümüzde artık basit, klasik sokak siyaseti, hangi siyasi fikri, hangi ideolojiyi savunursa savunsun, siyasi politika üretiminde yetersiz kalmaktadır.

Bu yetersizliğin en temel nedenlerinden biri; partilerin ilçe ve il yönetimlerinin etki alanları ile ilgili alan hâkimiyeti oluşturamaması; yani etki alanına ait sayısal veri toplayamaması nedeni ile yerel öznel sorunların teşhisi ve çözümü noktasında yerel öznel politika ve siyaset üretememesidir.

Bu nedenle siyaset, artık daha teknik analizler yapabilen, yerel sorunlara teşhis koyabilen ve öznel yerel çözümler üretebilen daha çağdaş bir boyuta evrilmek zorundadır.

İlçe yönetimleri üreteceği istatistik değerler, ilçe ölçekli problemlerin analizi, teşhis ve çözüm önerileri ile ilçe siyasi politikaları oluşturmalı, ilçelerde yapılan bu çalışmaların toplamı, il siyasi politikalarını, illerin çalışmalarının toplamı ulusal siyasi politikaları oluşturmalıdır. Yani siyaset, öznelden genele, yerelden ulusala doğru üretilmelidir.

Böylece saha hâkimiyeti daha yüksek, nitelikli yönetsel kadrolarla daha nitelikli, daha isabetli ve halkta kabul gören, iltifat alan ilçe, il ve ülke siyaseti, ortak akıl ile tespit edilmiş, geniş tabanlı karar mekanizmalarında işlenmiş ve hep birlikte üretilmiş olacaktır ki çağın gereği de budur, başarının gereği de budur, doğrulan, yükselen, yüzü gülen bir ülke olmanın gereği de budur.

Çağı yakalayan geleceğin, geride kalan tarihin öznesi olur. Seçim sizin…

yücel binici