Aristoteles

Aristo, “Mutluluk kendimize bağlı” der ve mutluluğun insan varlığının nihai hedefi olduğuna inanır. Mutlulukları, bir testten geçtikten sonra ya da arkadaşlarınızla eğlenerek geçireceğiniz bir şey olarak görmek yerine Aristo, mutluluğun tüm hayatınızın bir ölçüsü olduğunu ve ne kadar iyi yaşadığınıza bağlı olduğunu düşünür.

Mutluluk anlık hislerden oluşmaz. Mutluluk nihai bir hedeftir. Aristoteles, mutluluğun bizim besleyip, somutlaştırdığımız bir şey olduğuna inandı. Bir başka deyişle, başkalarının bize verdiği bir hediyeden ziyade kendi kendimize yarattığımızı ve korumaktan sorumlu olduğumuzu öne sürdü.

Kant

Kant, “Mutluluk tüm eğilimlerin memnuniyetidir” der. Peki, bu eğilimler tam olarak ne?

Kant, ayrıca, insanoğlunu söyleyerek, bizim için en iyi olanı daima bilmediğimiz gerçeğini kabul eder. Kant, mutlu olmaya ne kadar çok çalışırsanız o kadar mutsuz olacağınıza inandı. Kant, mutlu olmaya ne kadar çok çalışırsanız o kadar mutsuz olacağınıza inanır.

Kant, sürekli mutlaka telafi edeceğimizi düşündüğümüz şeyleri elde etmeye çalışmak yerine, doğru olduğuna inandığımız gibi davranmaya odaklanmamız gerektiğini söylüyor. Temel mesaj, mutluluk saplantısını bırakmak ve bunun yerine iyi bir insan olmaya çalışmaktır.

Nietzsche

Nietzsche, mutluluğun insanların çevrelerindeki dünyaya uygulayabilecekleri bir tür güç olduğuna inanmaktadır. Nietzsche, mutluluğun kişisel ajansa ve yaşamı istediğiniz gibi yaşama kabiliyetine bağlı olduğuna inanır.

Sokrates

Sokrates’e göre mutluluk dışarıdan gelen ödüllerle, başkalarından duyulan övgülerle elde edilmez. Aksine kişinin kendine bahşettiği özel, kişisel başarılardan gelir. İhtiyaçlarımızı azalttıkça, küçük mutlulukların değerini anlarız. Mutluluk daha fazlası için uğraşarak değil; daha azdan keyif duyma kapasitesine ulaşma ile elde edilir.

Platon

Platon’un mutluluğu, öğretmeni Sokrates gibi tanımlaması çok da şaşırtıcı değil. Platon’un mutluluk anlayışı daha çok kişisel gelişim odaklı. Geçen yıldan daha çok kitap okumak, daha hızlı koşmak gibi başarılarımızdan duyduğumuz memnuniyet mutluluk getirecektir. Mutlu olmak için yalnızca kendisine ihtiyaç duyan adam, mutlu bir yaşam için en kısa ve pratik yolu bulmuş demektir.