EYVALLAH

Hakkımızda konuşulur
Ardımızdan konuşulur
Arkamızdan konuşulur
Yüzümüze konuşulur
Eyvallah

Bizim kötüyle
Husumetle hasımla
Kem işimiz yok
Konuşulursa
İyiliğimiz konuşulur
Iyiliğimize konuşulur
Dostlar sağolsun

Kötü söz de olur elbet
Söyleyenin çıtası
Rekabetin darasıdır
Ağırlığımız değişmez

Satan sarraf olmasa da
Para ettiğimizi bilmiş
Horozluk edip
bir avuç mısıra satmıştır
Eyvallah.

yücel binici