Varkey Derneği tarafından yeni yapılan bir araştırmada 35 farklı ülkede öğretmenlerin nasıl görüldüğü incelendi.

Temel sosyal haklardan yoksun kalan çocukların eğitim ile geliştirilmesi için çalışan Varkey Derneği tarafından yeni yapılan bir araştırmada 35 farklı ülkede öğretmenlerin nasıl görüldüğü incelendi. 2018 Küresel Öğretmen Durumu Endeksi için her ülkeden bin kişiye öğretmenlikle ilgili sorular soran dernek, verilen cevapları 0-100 arasında notlandırdı.

Elde edilen sonuçlar, öğretmenlerin en çok Çin’de saygı gördüğünü gösteriyor. Bu yüzden Çin’e 100 tam puan verildi. Öğretmenlik mesleği Malezya’da da oldukça el üstünde tutuluyor. Ancak Japonya’daki öğretmenler 40’ın altında kalan skorları ile diğer Asya ülkelerine göre çok daha az saygı görüyor. Brezilya ve İsrail’de ise durum çok daha kötü. Bu ülkeler öğretmene saygı endeksinde sırasıyla 1 ve 6,5 puan aldı. Türkiye, 60’ın biraz üzerinde puan alarak ortalamanın üzerinde yer aldı.

Varkey Derneği 2013’te de benzer bir çalışma yapmıştı ve bu iki çalışma arasında, ülkelerin sıralamasında önemli bir değişiklik olmadı. 2013’ten bu yana en çok değişim gösteren ülkelerden Japonya ve İsviçre’de öğretmenlerin değeri 20 puan artarken Birleşik Krallık’ta da 10 puanlık bir artış görüldü. Öte yandan Yunanistan’daki 25 puanlık düşüş, en büyük düşüş olarak kaydedildi.

Öğretmenlere daha fazla saygı duyan kesimler

Araştırma farklı ülkelerin öğretmenlere bakış açısının yanı sıra, 35 ülkedeki genel trendleri de belirledi. Buna göre:

  • Yaşlılar öğretmenlere daha fazla saygı duyuyor
  • Üniversite mezunları, mezun olmayanlara göre daha fazla saygı duyuyor
  • Erkekler kadınlara göre daha fazla saygı duyuyor
  • Ebeveynler, çocuğu olmayanlara göre daha fazla saygı duyuyor
  • Müslümanlar öğretmenlere daha fazla saygı duyuyor

Araştırmada, katılımcılara çocuklarının öğretmen olmasını isteyip istemedikleri de soruldu. Çin, Hindistan, Gana ve Malezya gibi ülkelerde ebeveynler çocuklarının öğretmen olmasını istiyor. İlginç bir şekilde, ABD’de öğretmen maaşı diğer üniversite mezunlarına göre çok daha düşük olmasına rağmen, ebeveynler çocuklarının öğretmen olmasını destekliyor.

Araştırma özellikle Avrupa’da öğrencilerin öğretmenlere karşı tutumu hakkında kötümser bir görüş ortaya koyuyor. Katılımcılar öğrencilerin öğretmenlerine saygı duymadıklarını söylüyor. Asya, Afrika ve Orta  Doğu’da ise yaklaşım daha olumluydu. Çin’deki katılımcıların yüzde 80’i öğrencilerin öğretmenlere saygılı olduğunu söylüyor. Bu oran, ülkelerin ortalamasından yüzde 36 daha yüksek.

Öğretmenler çocukları dönüşüme hazırlayacak

Yakın gelecekte öğretmenler, genç nesilleri Dördüncü Sanayi Devrimi’nin gelişmelerine hazırlama konusunda önemli bir rol oynayacak. Öğrencilerin, şeylerin interneti, yapay zeka ve robotik alanında bilgilenmesi ülkelerin geleceği konusunda büyük önem arz ediyor.

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2018 Geleceğin Meslekleri Raporu’nda otomasyon sebebiyle işlerini, kaybeden işçilerin yeniden eğitim alması ve yeteneklerini güçlendirmesi gerekeceği ifade ediliyor. Ancak işçi piyasasındaki hızlı değişimler eğitimcilere de zorluklar getiriyor. Raporda gelişen eğitim sistemleri, yeni iş piyasası politikaları ve işletme yaklaşımlarına yatırım yapılması gerektiği ifade ediliyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: “This is where teachers are most (and least) respected” https://www.weforum.org/agenda/2018/12/teachers-where-most-and-least-respected

Öğretmenlere en çok saygı duyulan ülkeler” Çev. Semih Sönmez https://www.dunyahalleri.com/ogretmenlere-en-cok-saygi-duyulan-ulkeler/