1. “Şey” kelimesinin yazımı

 "Şey" kelimesinin yazımı

 

 

2. “Her” kelimesinin yazımı

 "Her" kelimesinin yazımı
Olasılık anlamındaki “herhalde” bitişik yazılır, kesinlik anlamındaysa ayrı olarak “her halde” şeklinde yazılır.

3. G/Ğ ayrımı

G/Ğ ayrımı

4. Ara yönlerin yazımı

Ara yönlerin yazımı

5. Özel isimlerle yapılan tamlamalar

Özel isimlerle yapılan tamlamalar

6. “Bir” kelimesinin yazılışı

"Bir" kelimesinin yazılışı
Belirsizlik belirtiyorsa bitişik, sayı belirtiyorsa ayrı.

7. Grup/Gurup farkı

Grup/Gurup farkı

8. Kısaltmalara gelen ekin yazılışı

Kısaltmalara gelen ekin yazılışı

9. Kurum ve kuruluş adlarına gelen eklerin yazımı

Kurum ve kuruluş adlarına gelen eklerin yazımı

10. “sever” kelimesinin yazılışı

"sever" kelimesinin yazılışı

11. “-ki”nin yazımı

"-ki"nin yazımı

12. İlk iki harfi ünsüz olan kelimeler

İlk iki harfi ünsüz olan kelimeler

13. Tarihlerin yazılışı

Tarihlerin yazılışı

14.

Aklınızın Bir Köşesine Yazmalık Birbirinden Değerli 20 Dil Bilgisi Kuralı

15. “Baş” kelimesinin tamlama halindeyken yazılışı

"Baş" kelimesinin tamlama halindeyken yazılışı

16. Kurum ve kuruluş adlarının kısaltılma şekli

Kurum ve kuruluş adlarının kısaltılma şekli

17. Saatlerin yazımı

Saatlerin yazımı

18. Üleştirme sayılarının yazılışı

Üleştirme sayılarının yazılışı

19. Küçük harfle yapılmış kısaltmalara gelen eklerin yazılışı

Küçük harfle yapılmış kısaltmalara gelen eklerin yazılışı

20. “Alt” ve “Üst” kelimelerinin yazımı

"Alt" ve "Üst" kelimelerinin yazımı

Kaynak: https://onedio.com/haber/aklinizin-bir-kosesine-yazmalik-birbirinden-degerli-20-dil-bilgisi-kurali-673026