C tipi kişilik veya “kansere eğilimli kişilik”, en tutarlı özelliklerinden ikisi ile karakterize edilir: olumsuz duyguları ifade etme eksikliği ve uyum ihtiyacı.

Günümüzde kanserin ortaya çıkması ve gelişiminde psikolojik özelliklerin etkisini göstermek önemli hale gelmiştir. Stres ve kişilik özellikleri ile ilgili birçok çalışma vardır. İkincisi ile ilgili olarak, Morris ve Greer’in çalışmaları C tipi kişilik özelliklerinden ilk olarak söz edilmesini sağladı.

Bu yazarlara göre, C tipi kişilik sahibi insanlar, stres veya öfke ile yeterince başa çıkamaz. Ayrıca, olumsuz duygularını iyi ifade etmeyen insanlardır (saldırganlık, öfke, öfke vb.). Bunun yanında psikologlar bu profili tamamlayan daha birçok özellik olduğunu keşfettiler.

B tipi ve A tipi kişiliklerle karşılaştırıldığında C tipi kişilik

A tipi kişilikteki insanlar rekabetçidir. Uyum sağlama becerileri, başarılı olma mücadelelerinde agresif bireyler gibi görünmelerine neden olur. Genellikle liderlik pozisyonlarında bulunurlar.

Bu bağlamda, bu insanlar pasif olmaya dayanamaz ve dolayısıyla, mümkün olduğu kadar çok etkinlikle zamanlarını doldurmaya çalışırlar. Friedman ve Rosenman hipertansiyon, kardiyak aritmi ve miyokard enfarktüsü ile ilgili kişilik tipini belirtmek için bu terimi kullanmışlardır.

Öte yandan, B tipi kişiliği olan insanlar, genellikle sakin ve güvenlidir. Nahoş olanlar dâhil duygulara açıklardır. Genel olarak, bu kişilik tipi daha iyi bir duygusal denge ile ilgilidir, bu yüzden B kişilik tipi en sağlıklı kişilik tipi olarak kabul edilir.

Son olarak C tipi kişilik sahibi insanlar işbirliğine açık, rahat, konformist, mükemmeliyetçi ve çalışkan olarak karakterize edilir. Bu kişiliğe sahip insanlar her ne pahasına olursa olsun çatışmaları önler ve uyum arayışında olurlar. Ayrıca rahatlayıp negatif duygularını ifade etmezler. Engelleme, inkâr, duygusal baskı ve kendini sabote etmeyi başa çıkma mekanizmaları olarak kullanırlar.

C tipi kişilik, stresli durumlarda ortaya çıkan bir dizi tutum ve davranıştır. Bu anlamda konformist olmayan tutumlar ve aşırı işbirliği olarak ortaya çıkar. Ayrıca bu kişilik tipine sahip kişiler pasiftir ve olumsuz duyguları ifade etmezler.

C tipi kişilik ve kanser arasındaki ilişki nedir?

C tipi kişilik özelliklerini incelemeye olan ilgi, kanserle ilişkili bazı olgular nedeniyle artmıştır:

  • Kanser vakalarının % 80’inde, sigara veya beslenme gibi tüketim alışkanlıkları ile hastalığın görünümü veya gelişimi arasında bir bağlantı vardır. Bu nedenle riskli alışkanlıkları kontrol etmek ve daha sağlıklı yaşam tarzlarını benimsemek birçok yaşamı kurtarabilecektir.
  • Psikonöroimmünoloji (PNI) çalışmaları, stres ve duyguların hastalığın teşhisi üzerindeki etkisini ortaya çıkarmıştır. Ayrıca kanser hastalarının hayatta kalma şansını da tahmin edebilmektedirler.
  • Negatif duyguları daha fazla engelleyen kişiler, bir neoplazi türünden daha çok mustarip olma eğilimindedirler.

Bu nedenle, C tipi kişilik gibi psikolojik faktörler, kanserin gelişimi üzerinde doğrudan veya dolaylı bir etkiye sahip olabilir. Dolayısıyla, kanserli kişilerin kişilik özelliklerini tanımlamak, baş etme stratejilerini bilmemize ve öngörmemize izin verebilir.

Bu, belirli kişilik tarzlarının tanımlanmasında psikoloji için bir rol sağlar. Bununla birlikte, bu insanların kendi kendine yeterli bir davranış tarzı geliştirebilecekleri durumları tahmin edebilirler. Sonuç olarak, hastalar hem fiziksel hem de psikolojik olarak daha sağlıklı davranış kalıpları uygulayabilirler.

Ayrıca bu keşifler birincil önleme stratejileri geliştirmemize yardımcı olabilir. C tipi kişilik sahibi insanlarda bu hastalığı geliştirme riskini azaltabilir ve hâli hazırda tedavi görenlere de yardımcı olabilir.

Aynı zamanda psiko-onkoloji çalışmalarını tanımak önemlidir. Hastalara sürekli danışmanlık sağlamak, akıl karışıklığını, kabul görmemeyi ve iyileşme için zararlı olan diğer psikolojik değişimleri önleyecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: “C Tipi Kişilik ve Temel Özellikleri” https://aklinizikesfedin.com/c-tipi-kisilik-ve-temel-ozellikleri/