Büyük İskender’in Aristo’ya Mektubu

Büyük İskender, büyük filozof Aristo’ya bir mektup yazıp sorar:

“Zaptettiğim topraklardaki insanları tahakkümüm altında tutabilmek için neler yapmalıyım?”

  1. Ülkenin ileri gelen insanlarını sürgüne mi göndereyim?
  2. Ülkenin ileri gelenlerini hapse mi atayım?
  3. Ülkenin ileri gelenlerini kılıçtan mı geçireyim?

Aristo’dan cevap gelir:

  1. Sürgünde toplanıp sana karşı başkaldırırlar.
  2. Hapishaneler militan yuvası olur, kontrolden çıkar.
  3. Onlardan sonraki kuşak intikam hırsıyla büyür, tahtını sallar.

Aristo, çözüm olarak şu tavsiyede bulunur:

İnsanların arasına nifak tohumları ekeceksin. Birbirleriyle savaşınca, hakem olarak kendini kabul ettireceksin. Ama anlaşmaya giden bütün yolları tıkayacaksın!