Neden Plan Yapmalı?

Ülkemiz, doğusundan batısına, yangın, sel, fırtına, deprem, volkanik patlama ve toprak kaymaları gibi birçok doğal afet tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Bu afetler hiç yaşanmasın isteriz fakat yaşadıkça da hazırlıklı olmanın ve gerekli önlemleri almanın ne kadar akıllıca olduğunu görürüz.

İlk yardım servisleri ve resmi kurumlar afet sonrası ihtiyaçlarınızı çok kısa sürede karşılayamayabilir. Zira, resmi kurumların binaları, teçhizatı, personeli, iletişimi ve hareket yeteneği de olay nedeni ile zarar görmüş olabilir veya kısıtlı kullanılıyor olabilir. Araştırmacılar, afet durumlarında her bireyin kendine ait ve en az 3 gün süreyi kapsayan bir plan yapması gerektiğini söylüyorlar.

Afetlerin oluşunu engelleyemeyiz fakat bize ve sevdiklerimize vereceği zararı sınırlandırabiliriz. Afetlerin meydana getirdiği ölümler ve yaralanmaları en aza indirmek için neler yapılabilir bir düşünün.

Muhtemelen afet sonrası evinizde oturamayacaksınız. Eviniz hasar görmüş olacak, dışarıya çıkacaksınız, hava soğuk olacak fakat ısınamayacaksınız, güç kaynağınız, suyunuz olmayacak ve eve geri dönmek de güvenli olmayacak. Kısacası, karşılaştığınız afet hayatınızı çekilmez hale getirecek. Yapacağınız özel plan ve hazırlıklar, olay anında eviniz zarar görmüşse veya olay sonrası eve geri dönemiyorsanız size ve ailenize daha rahat yaşam koşulları sağlayacaktır. Bu ‘yaşam kalitesini’ afet sonrası sağlayan plan olacaktır.

Ailenin Acil Durum Hazırlık Planı yapılırken en önemli kavram iletişimdir. Ailenin her üyesi planın içinde yer almalı ve afet zamanı her birey ne yapacağını bilmelidir. Afet sonuçlarına göre, yönetimdeki başarınız, afet sonrası için yaptığınız planın hangi düzeyde başarılı olduğuna bağlıdır.

Hazırlık planını geliştirirken aile üyelerinin her birinin plan içinde yer almasına özen gösterin. Plan yalnızca herkesin ortak kararı sonucu oluşan ve ne yapılacağı bilindiği zaman işler hale gelecektir.

Öncelikle kendi ailenizi hazırladıktan sonra komşularınıza sıra gelir. Afet zamanlarında, komşularınız ilk yardımınıza koşanlar olacaktır. Afet olmadan komşularınızla hangi konularda yardımlaşabilirsiniz ve birbiriniz için en iyi neler yapabilirsiniz saptamalısınız. Bol şans !

Planınızı her yıl uygulamayı unutmayın!

Dört Basamakta Afet Planı

1. Hangi Afetlerle Karşılaşabileceğinizi Araştırın

 • Bölgenizde görülmesi muhtemel afetleri araştırın
 • Yörenizin uyarı sinyallerini öğrenin, sesleri ayırt edin ve bu uyarıları duyunca neler yapılmalıdır öğrenin. Bölgenizin acil uyarıları bildiren radyo istasyonunu saptayın.
 • Afet sonrası hayvanlarla ilgili alınacak önlemleri sorun.
 • Yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin yardıma ihtiyacı olduğunda nasıl yardımcı olabileceğinizi saptayın.
 • İş yerinizin, çocukların anaokulu veya okullarının ve ailenin diğer üyelerinin gün içinde bulunabilecekleri yerlerin afet planını araştırın.

2. Planın Yapılması

Ailenizle toplanıp afet planı hazırlanma gerekçelerini tartışın. Sorumlulukların paylaşıldığı ve takım halinde çalışılabilecek bir plan hazırlayın.

 • En çok görülebilecek afetleri sınıflandırın. Her afet türü için ne yapılması gerektiğini açıklayın.
 • Tahliye planını saptayın. Evcil hayvanlarınızın güvenliği ve bakımı için planlama yapın.
 • Ailenizin iletişim kurabileceği bölge dışındaki arkadaş veya akrabaları saptayın. Afet sonrası uzun mesafelerle bağlantı kurmak daha kolay olur.
 • Buluşacağınız iki yer saptayın.
  • Yangın gibi durumlarda evin yakınında bir yer
  • Eve dönemeyeceğiniz durumlar için komşularınıza yakın bir yer. Ailenin her üyesi bu adresleri ve telefon numaralarını bilmelidir.

3. Planın İşleme Konulması

 • Acil durumda aranacak telefon numaraları telefonun yanına konulmalı.
 • Çocuklara acil durumda 112 veya yerel acil servisleri nasıl ve ne zaman araması gerektiğini öğretin.
 • Her aile bireyine su, gaz ve elektrik ana vanalarının hangi durumda nasıl kapatılacağını gösterin.
 • Sigorta şirketinizin yeterliliğini kontrol edin.
 • Evde yangın söndürücülerin bulunduğu yerleri ve nasıl kullanılacağını aile bireylerine gösterin.
 • Yangın dedektörlerini evin ilgili bölümlerine yerleştirin, özellikle yatak odası yakınında bulunmasına özen gösterin.
 • Evde tehlikeleri önleyici önlemler alın.
 • Acil durumda gerekli malzemeyi koyacak afet çantası hazırlayın.
 • İlk yardım ve CPR (Kalp Akciğer Canlandırması) kurslarına katılın.
 • Evden en iyi kaçış planını araştırın. Her oda için 2 çıkış yolu saptayın.
 • Her tür afet için evde 2 adet güvenli nokta saptayın.

4. Planın Kontrolü ve Devamını Sağlayın

 • Planınızı her altı ayda bir tekrarlayın ki herkes ne yapması gerektiğini hatırlasın.
 • Yangın ve acil tahliye tatbikatları yapın.
 • Yangın söndürücüleri test edin ve yenileyin, kontrollerini yapın.
 • Her ay yangın dedektörlerini kontrol edin. Altı ayda bir pilleri değiştirin ve bu dönemlerde dedektörlerin tozlarını temizleyin.
 • Altı ayda bir stokladığınız su ve yiyecekleri yenileyin.