bir dokunsanız bin kanat sesi işitecektiniz
hep uçmaya hazırdık
                ama hiç dokunan olmadı


kuluçkaya yatmış gibiydi hep içimizdeki kuş
                  ama hiç kalbimiz çatlamadı
zaman öyle kalleş ki uçmayı hiç hatırlatmadı




yücelbinici