Category

MEKAN SANATLARI

MEKAN SANATLARI

KIRSALIN MODERNİZASYONU . 1

Kırsal Kalkınma Nedir?

Yanlış tarımsal uygulamalar ve fakirlik nedeniyle doğayı sömüren ve yapmış olduğu tahribat nedeniyle erozyona sebebiyet veren köylülerin bulundukları yörede alternatif geçim kaynakları yaratmak, doğru tarımsal teknikleri öğretmek, üretimin artırılması ve verimli kılınması için gerekli alt yapı hizmetlerini eğitim çalışmaları ile birlikte sunarak köylünün refah düzeyinin artırılması için gerçekleştirilen planlı faaliyetler bütünüdür.
Yazının tamamını oku