Politik Tuzak

Kümeste bir yaşlı horoz, bir genç horoz ve tavuklar vardır. Ancak, kümesin çevresinde bir tilki dolanmaktadır.

Yaşlı horoz, tilkinin içeri girmesini önlemek için kümesin kapısını sıkı sıkı kapatmakta ve tavukları dışarı bırakmamaktadır. Ancak genç ve heyecanlı horoz, yaşlı horoza karşı çıkamasa da, bu durumdan hiç memnun değildir.

Bir gün tilki kümesin kafesinde küçük bir delik açarak, içeri bir miktar mısır tanesi bırakır.

Genç horoz bu mısır tanelerini yer ve karni doyduğu için çok mutlu olur.

Tilki o delikten her gün daha çok mısır tanesi bırakmaya başlar. Genç horoz, yediklerinden arta kalanı, yaşlı horozdan saklayarak, diğer tavuklara dağıtmaya başlar.

Kümesin karnı doymaktadır. Tavuklar, genç horozun yanında yer almaya, yaşlı horozu dinlememeye başlarlar artık.

Başka bir gün tilki, kümesin karşısına epeyce mısır tanesi bırakır.

Yaşlı horozun çıkmayın demesine hiç biri aldırmaz ve kümesten çıkıp, tilkinin bıraktığı mısır tanelerinin başına üşüşürler.

Her biri tıka basa doymuş olarak kümese geri dönerler.

Artık yaşlı horozun yüzüne bakan yoktur. Genç horoz, kümesin kahramanı olmuştur.

Ertesi gün tilki, kümesin önünden, inine kadar mısır taneleri serper. Bunu gören genç horoz ve tavuklar, yaşlı horozun yapmayın, gitmeyin demesine aldırmadan, yola serpilmiş mısır tanelerini yiye yiye, tilkinin inine girerler.

Hepsi girince, orada pusuya yatmış olan tilki, ininin kapısını kapatır ve kümes ahalisine; hoş geldiniz, şimdi ziyafet sırası bende, der.

Global Kapitalizm halkları böyle sinsi planlarla kandırıp sömürür.

Aydınlatmak aydınlara, karşı koymak halklara düşer.